Inger Ashing leder myndighet mot segregation

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION2017-11-17
Inger Ashing blir chef för nya Delegationen mot segregation, som startar sin verksamhet 1 januari. Delegationen ska motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Inger Ashing har utsetts till direktör för Delegationen mot segregation. Hon arbetar i dag som nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Tidigare har hon arbetat som chef och ställföreträdande generaldirektör vid dåvarande Ungdomsstyrelsen, som VD för Global Child Forum och som ordförande i Rädda Barnen.

”Segregation är en av våra största samhällsutmaningar och det finns inga enkla lösningar för att bryta segregationen och minska klyftorna. För att åstadkomma förändring krävs långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning. Delegationen mot segregation kommer att vara en central aktör för att åstadkomma detta och jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som direktör för myndigheten”, kommenterar Inger Ashing i ett pressmeddelande från regeringen.

Delegationen mot segregation ska bland annat arbeta med stöd, samverkan och fördelning av medel för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Delegationen ska också verka för att förbättra situationen för socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation, bland annat genom att främja ökad samverkan mellan olika aktörer, som myndigheter, landsting, kommuner, civilsamhället, näringsliv och forskare.

”Tidigare erfarenheter visar att arbetet mot segregation måste präglas av långsiktighet, tidiga insatser och fungerande samarbete mellan stat, kommun och andra aktörer. Delegationen mot segregation ska verka för just detta och på så sätt öka effekten av regeringens och kommunernas insatser”, kommenterar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, S, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Staffan (ej verifierad) lör, 11/18/2017 - 08:59
Det allra bästa sättet att motverka ett uppspjälkat samhälle är att se till att utvecklingen av den duala arbetsmarknaden - med sämre villkor från anställningstrygghet till pensioner - inte tillåts att växa. Ett första steg är att avskaffa de anställningsformer som även EU har bett Sverige förklara sig om. Ett annat bra sätt är att gör ett återtag i kvalitén på SFI, eftersom just brist i kommunikation är en central förklarande faktor till utanförskap.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.