Inkomstgap består efter småbarnsåren

JÄMSTÄLLDHET2024-02-16

Det inkomstgap mellan män och kvinnor som uppstår under barnets första år finns till stor del kvar när barnet fyllt nio år, konstaterar TCO i en ny rapport. Det beror enligt centralorganisationen på att kvinnor oftare jobbar deltid under småbarnsåren, vilket påverkar karriärmöjligheter och löneutveckling negativt.

I en ny rapport går Tjänstemännens centralorganisation, TCO, igenom inkomststatistiken för kvinnor och män som fick sitt första barn 2012. Undersökningen visar att kvinnornas medelinkomster minskar mer i samband med barnets födsel än vad männens gör. Inkomstgapet som då uppstår finns till stor del fortfarande kvar när barnet fyllt nio år.

Att inkomsterna minskar under barnets första år beror enligt TCO på att det oftast är kvinnor som är föräldralediga den första tiden. Att löneskillnaderna sedan kvarstår har enligt centralorganisationen sin orsak i att kvinnor oftare jobbar deltid under småbarnsåren. Det påverkar sedan i sin tur karriärmöjligheterna och löneutvecklingen negativt.

Kvinnors inkomster kan även minska redan innan barnet är fött på grund av sjukskrivning i slutet av graviditeten, risker i arbetsmiljön eller fysiskt ansträngande uppgifter som gör det svårt att arbeta.

TCO beräknar att kvinnor i snitt går miste om runt 50 000 kronor per år efter att barnet fötts. Innan barnen kommer ligger kvinnors andel av männens medelinkomst på 88 procent. Under de fyra till fem efterföljande åren sjunker andelen till som lägst 66 procent. När barnen fyller 9 år är andelen 79 procent.

För att komma till rätta med löneskillnaderna vill TCO bland att föräldraförsäkringen ska göras mer jämställd, samt att myndigheter ska få i uppdrag att samla in statistik och informera om jämställdhet, föräldraledighet och deltidsarbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Jämställdhet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA