Interna strider bromsade arbete mot korruption

POLISEN2020-05-28
Polisen har stora brister i sitt arbete mot korruption vid inköp och upphandlingar, anser myndighetens egen tillsynsenhet. I en ny rapport konstaterar tillsynsenheten att myndigheten endast genomfört två av sjutton rekommendationer som enheten tidigare lämnat.

I augusti 2017 avslöjade Dagens Nyheter att två polisanställda som ansvarat för en stor upphandling av pass haft privata kontakter med det företag som sedan vann upphandlingen. I maj året därpå beslutade Kammarrätten i Stockholm att upphandlingen måste göras om.

Då hade rikspolischefen redan gett myndighetens tillsynsenhet i uppdrag att identifiera områden med risk för jäv, korruption och oegentligheter vid Polisens upphandlingar. Chefen för ekonomiavdelningen fick i uppdrag att genomföra de rekommendationer som tillsynsenheten lämnade.

I en ny rapport konstaterar dock tillsynsenheten att snart 30 månader har gått, och att endast två av sjutton rekommendationer har åtgärdats. För en av de två genomförda rekommendationerna saknas fortfarande ett formellt beslut.

Ett allvarligt problem är att Polisen gör omfattande inköp utan formell upphandling, inköp som enligt tillsynsenheten kan vara ”otillåtna eller tillåtna”. Förra året upphandlade myndigheten varor och tjänster för omkring 5,4 miljarder kronor, och för 20 procent saknades uppgift om avtal. Vid sådana så kallade direktupphandlingar är risken för korruption särskilt stor, varnar tillsynsenheten.

Andra brister gällde exempelvis undersökningar av jävsförhållanden, utbildning och arbetsrotation vid långvariga kontakter med leverantörer.

I rapportens analys framkommer att arbetet mot korruption försenades av djupa motsättningar mellan en nytillträdd inköpschef och den dåvarande chefen för ekonomiavdelningen. Den senare beordrade ett omedelbart stopp på projektet för att senare göra en nystart.

Efter uppgifter i media om brister i Polisens säkerhetsskydd fick tillsynsenheten ytterligare ett uppdrag. Uppgifterna handlade om att personer som inte hade rätt att vistas eller arbeta i Sverige fått tillträde till myndighetens lokaler och anlitats i uppdrag med säkerhetsskyddsavtal.

Tillsynsenheten noterar i sin rapport att Polisens verksamhetsskyddsenhet ansvarar för runt 600 säkerhetsskyddsavtal, men att endast ett tjugotal kontrolleras varje år på grund av resursbrist. Tillsynsenheten rekommenderar att andelen kontroller utökas betydligt. Säkerhetsverksamheten i Polisen ska omorganiseras i höst.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.