Introduktionen brister för bemanningsanställda

ARBETSMILJÖ2018-06-04

Bemanningsanställda får ofta dålig introduktion på sin arbetsplats, konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ha inspekterat 880 arbetsställen. Också det förebyggande arbetsmiljöarbetet har brister.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen med bemanningsanställda. Det har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. De vanligaste problemen var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal.

”Det förebyggande arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten både hos bemanningsföretaget, som har arbetsgivarrollen, och kundföretaget, eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Bemanningsföretagen behöver även ha kunskap om kundföretagens arbetsplatser och säkerställa att bemanningsanställda får en god introduktion samt att arbetsuppgifterna är undersökta och riskbedömda”, kommenterar generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport hyr vart femte arbetsställe varje år in arbetstagare. Totalt är cirka 83 000 årsarbetskrafter sysselsatta i bemanningsföretag. Många är unga och oerfarna och mer än var femte är utlandsfödd. Kortare uppdrag och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser bidrar till att bemanningspersonal i högre utsträckning än andra är utsatta för risker på jobbet.

Mer än sex av tio inspekterade arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Kraven handlar främst om att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning eller att de skriftliga rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete som finns inte fungerar i praktiken.

Bemanningsanställda råkade under åren 2011-2015 ut för 13 arbetsolyckor per 1 000 anställda, att jämföra med 7 per 1 000 för samtliga branscher.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA