Jämställdhetsmyndigheten gör sitt jobb – men arbete återstår

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN2024-06-17

Jämställdhetsmyndigheten fullgör ”i allt väsentligt” sitt uppdrag, enligt en analys från Statskontoret. Myndigheten är skicklig på tvärsektoriellt samarbete, men enligt Statskontoret kan mer göras inom jämställdhetspoltiken.

I den myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten som Statskontoret utfört på uppdrag av regeringen betonas att Jämställdhetsmyndigheten utför sitt uppdrag enligt instruktionen och är skicklig på att verka genom andra aktörer genom stöd och samordning. Enligt Statskontoret beskriver också myndighetens samarbetspartners den som kompetent.

Samtidigt finns det flera områden där Jämställdhetsmyndigheten kan förbättra sin verksamhet, menar Statskontoret. Exempelvis finns mer att göra för att bidra till en sammanhållen och hållbar styrning av jämställdhetspolitiken, något som är myndighetens uppgift. Dessutom finns enligt Statskontoret förbättringspotential vad gäller arbetsmiljön och tilliten i den interna organisationen.

Vad gäller myndighetens bidragsgivning återstår en del att göra, konstaterar Statskontoret, som samtidigt betonar att myndigheten genomfört ett intensivt utvecklingsarbete på området under den tid myndighetsanalysen pågått.

”Vi bedömer att Jämställdhetsmyndigheten därmed har bättre förutsättningar för mer effektiva kontroller i samband med kommande utlysningar av bidrag. Men utmaningar kvarstår, framför allt när det gäller att långsiktigt säkerställa den kompetens som krävs i handläggningen av bidragsgivningen”, skriver Statskontoret.

Analysen visar även att den finansiella styrning regeringen använder gör det svårare för Jämställdhetsmyndigheten att arbeta effektivt.

”Sammanlagt består över hälften av myndighetens intäkter av särskilda medel i form av sakanslag kopplade till uppdrag. Finansieringen försämrar myndighetens förutsättningar att genomföra verksamheten effektivt och följer inte rådande principer för myndigheters verksamhetsfinansiering”, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Jämställdhet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA