Bild: Getty Images, Johanna Hanno

JO granskar Migrationsverkets handläggning ännu en gång

MIGRATIONSVERKET2024-02-06

Efter ett stort antal anmälningar inleder Justitieombudsmannen, JO, en ny granskning av Migrationsverkets handläggningstider. Samtidigt meddelar Migrationsverket att det totala antalet ärenden är oförändrat, trots att antalet asylansökningar fortsatt att minska.

Förra året sökte över 1,1 miljoner personer asyl i Europa, vilket är den högsta noteringen sedan 2015–2016, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande. Samtidigt fortsätter Sveriges andel av de asylsökande att minska och Migrationsverket skriver nu ned prognosen till 12 000 ansökningar det kommande året.

”Även om antalet asylsökande minskar behöver vi idag hantera fler förlängningsansökningar inom olika ärendeslag. Det totala antalet inkomna ärenden är därför i stort sett oförändrat”, konstaterar Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar i pressmeddelandet.

JO har tidigare vid upprepade tillfällen kritiserat Migrationsverkets handläggningstider. Trots det har ett stort antal anmälningar mot handläggningstiderna fortsatt komma in. Därför inleder JO nu en ny granskning.

”Jag har i tidigare beslut pekat på vikten av att ärenden som har stor inverkan på enskildas liv ska avgöras inom rimlig tid. Eftersom anmälningar om Migrationsverkets handläggningstider fortsätter komma in till JO har jag nu beslutat om att åter igen inleda en utredning”, kommenterar JO Per Lennerbrant beslutet att inleda granskningen i ett pressmeddelande.

JO uppmanar Migrationsverket att senast 15 april yttra sig om de nuvarande handläggningstiderna och hur myndigheten bedömer att handläggningstiderna förhåller sig till aktuella regelverk och interna målsättningar. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA