JO: Kriminalvården klarar inte transportuppdraget

KRIMINALVÅRDEN2019-06-13

Ungdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.

JO gjorde förra året 26 inspektioner för att undersöka hur Kriminalvården klarar sitt nya uppdrag att hjälpa andra myndigheter att transportera personer som inte är misstänka eller dömda för brott. Man kör bland annat ungdomar som ska tvångsvårdas på ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse.

Granskningen visar enligt JO att Kriminalvården inte varit förberedd på omfattningen av transporter av detta slag och att frihetsberövade har ”blivit sittande i miljöer där de inte hör hemma”.

”Det finns flera exempel där unga människor omhändertagna för vård har förvarats i polisarrester i flera dygn i väntan på transporter till särskilda ungdomshem. Det säger sig självt att polisarrester är en mycket olämplig plats för unga i behov av vård”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

En slutsats är att Kriminalvården måste säkerställa sin kapacitet att utföra transporter inom rimlig tid. JO efterlyser också rutiner för transportuppehåll. Det förekommer enligt rapporten att de transporterade tas in i häkten eller arrester vid transportuppehåll.

Det är JOs enhet Opcat som har granskat transporterna. Enhetens arbete baseras på ett FN-protokoll som kräver att medlemsländerna har ett nationellt organ som arbetar för att förebygga att människor som är frihetsberövade utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning. Granskningen fortsätter under året och ska utmynna i en slutrapport nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA