Bild: Kriminalvården

JO-kritik mot anstalten i Umeå

KRIMINALVÅRDEN2023-08-30

Umeåanstalten får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att regelmässigt ha stoppat teckningar och målningar adresserade till en intagen. Ett omhändertagande måste enligt JO föregås av en individuell prövning i varje enskilt fall.

JOs kritik mot Umeåanstalten kommer efter att en intagen anmält Kriminalvården sedan myndigheten vid flera tillfällen, utan motivering, kopierat hans inkommande post och försett honom med kopian. Vid ett tillfälle fick den intagne en kopia av en målning som en vän gjort till honom. Enligt anmälan kan verket ha varit värt mycket pengar och anmälaren fick inte veta om originalmålningen hade förstörts. Anmälaren upplevde det som kränkande, bestraffande och opersonligt att endast få ta del av kopior av sin post.

JO konstaterar i sitt beslut att en försändelse endast får granskas, kvarhållas och omhändertas om åtgärden står i rimlig proportion till syftet. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig så ska den användas i stället.

JOs utredning visar att anstalten vid ett tillfälle påträffat ett vykort med misstänkt narkotika hos den intagne. En analys hos Nationellt forensiskt centrum, NFC, visade emellertid att vykortet inte innehållit någon narkotika. Men anstalten har omhändertagit innehållet i försändelser både före och efter det att analysen av vykortet visade negativt resultat. Enligt anstaltens svar till JO har ingen av de övriga omhändertagna teckningarna skickats till NFC för analys.

”Enligt min uppfattning kan detta förfarande inte förstås på något annat sätt än att anstalten vanemässigt omhändertagit teckningar och målningar adresserade till AA. Ett sådant förfarande är inte proportionerligt och anstalten förtjänar kritik för det inträffade”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA