Anstalten Saltvik.
Bild: Kriminalvården
Anstalten Saltvik.

JO-kritik mot Saltvikanstalten

KRIMINALVÅRDEN2019-06-04
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för brister i en utredning om en intagen som enligt myndigheten misskött sig. Enligt JO är utredningen inte tillräckligt saklig och därför inte rättssäker.

En intagen vid anstalten Saltvik ska enligt Kriminalvården ha råkat i dispyt med en annan intagen. Enligt myndigheten fanns två tjänstgörande kriminalvårdare närvarande vid tillfället. Händelsen resulterade i att den intagne fick en varning. Det framgår inte av JOs beslut om varningen fick konsekvenser för den intagnes strafftid.

Händelsen hade spelats in automatiskt av anstaltens övervakningskamera. De intagne begärde vid ett första förhör att  inspelningen skulle tas fram som underlag till utredningen, eftersom han ansåg att kriminalvårdarens uppgifter inte stämde. Det nekade myndigheten till. Sedan utredningen avslutats och den intagne tilldelats en varning överklagade han till förvaltningsrätten och begärde att inspelningen skulle följa med handlingarna till rätten. Då hade redan filmmaterialet gallrats bort, genom automatisk överspelning.

Chefs-JO Elisabeth Rynning kritiserar att redogörelsen över misstänkt misskötsamhet inte innehåller en saklig och utförlig beskrivning av händelsen, samt vilka som var närvarande. Hon är också kritisk till att Kriminalvården – mot bakgrund av bristerna i utredningen – inte tog del av övervakningsfilmen. Enligt chefs-JO bör Kriminalvården inta en generös inställning till att spara sådant material om den intagne begär det:

”En sådan inspelning kan nämligen vara ett viktigt bevismedel i en situation där motstridiga uppgifter har lämnats och där ord står mot ord. Frågan blir särskilt angelägen vid allvarliga anklagelser om våld och hot, där en varning kan få betydelse vid bedömningen av om villkorlig frigivning ska skjutas upp”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning.

Kriminalvården borde dessutom ha upplyst den intagne om att han kunde begära ut inspelningen som en allmän handling, ett beslut som skulle blivit möjligt att överklaga. Myndigheten borde också ha informerat om att inspelningen skulle komma att spelas över.

Ett beslut om varning ska innehålla en klargörande motivering och skälen presenteras på ett sådant sätt att de blir begripliga för den enskilde, påpekar JO:

”I detta fall framgår inte tydligt vilket våld som lagts (den intagne) till last, än mindre vad han ska ha uttalat för hot. När de faktiska omständigheter som ligger till grund för ett beslut inte redovisas på ett tydligt sätt försämras den enskildes möjligheter att freda sig mot anklagelserna. Processen blir då varken rättssäker eller förenlig med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.