JO-kritik mot SiS-hem

SIS2021-11-25
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka sedan hemmet underlåtit att ta in en flicka för vård. Enligt Rebecka fanns inte tillräckligt underlag från hemkommunen.

Efter en dom i förvaltningsrätten 2018 var flickan omhändertagen för vård enligt lagen om vård av unga, LVU. Efter ungefär ett års vårdtid hos Statens institutionsstyrelses, SiS, vårdhem i Lund omplacerades hon till ett ungdomsboende i hemkommunen. Vården på ungdomsboendet fungerade inte och individ- och arbetsmarknadsnämnden i hemkommunen beslutade att hon på nytt skulle placeras hos SiS, nu vid ungdomshemmet Rebecka.

Flickan, som lämnat ungdomsboendet, omhändertogs av polisen för vidare transport till Rebecka. Ungdomshemmet begärde att få aktuella handlingar och beslut angående tvångsvården enligt LVU. Chefen för Rebecka ansåg inte att de handlingar som kommunen lämnade över visade att det fanns ett gällande beslut om LVU-vård, och i slutänden släpptes flickan av polisen sedan socialjouren meddelat att Rebecka inte skulle ta emot henne.

Flickan JO-anmälde det inträffade och nu riktar JO kritik både mot SiS-hemmet och hemkommunen.

”Myndigheternas hantering fick till följd att AA inte fick tillgång till den vård nämnden bedömde att hon behövde. Jag ser med allvar på det inträffade och både nämnden och Rebecka förtjänar kritik för hanteringen. Jag förutsätter också att SiS ser över sina rutiner med anledning av det inträffade”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

JO saknar detaljerad dokumentation hos båda myndigheterna av vilka kontakter som tagits mellan Rebecka och nämnden och vad som avhandlats i sammanhanget.

JO konstaterar att nämnden inte hjälpte hemmet att reda ut eventuella oklarheter om det underlag som nämnden lämnat till hemmet, utan hänvisade hemmet att kontakta en handläggare vid förvaltningen. I beslutet framhåller JO att nämnden måste organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att frågor från SiS kan besvaras utan dröjsmål även utanför kontorstid.

”I det här fallet har jag konstaterat att handläggningen av intagningen av en flicka vid ett sådant hem har brustit, bland annat på grund av bristande samverkan mellan myndigheterna och att konsekvensen blev att flickan inte fick den vård nämnden bedömde att hon behövde. Det är inte tillfredsställande. Jag finner därför skäl att skicka en kopia av det här beslutet till Socialdepartementet för kännedom”, skriver JO i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.