JO-kritik mot två av Skatteverkets revisorer

SKATTEVERKET2019-02-19
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.

I samband med en revision av ett bolag besökte två revisorer från Skatteverket en fastighet. Syftet var att träffa bolagets företrädare och fråga efter bolagets räkenskaper. När revisorerna anlände fanns ingen företrädare för bolaget på plats. Två andra personer fanns på plats, men de kände varken till bolaget eller dess företrädare. Skatterevisorerna gick ändå in i byggnaden och fotograferade där.

Enligt JO ska en revison genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne. Enligt JO borde skatterevisorerna inte ha gått in i byggnaden när inte bolagets företrädare var närvarande.

Kravet på samverkan var enligt JO inte uppfyllt eftersom tjänstemännen vid tillfället över huvud taget inte hade fått något besked från någon av bolagets företrädare. Skatteverket hade inte heller rätt att vidta några tvångsåtgärder i form av bevissäkring vid den aktuella tidpunkten.

Skatteverket och de båda skatterevisorerna får därför kritik av JO för sitt agerande vid besöket:

”Jag är kritisk till Skatteverkets förhållningssätt och förutsätter att myndigheten förvissar sig om att de anställda är väl införstådda med de begränsningar i verksamheten som följer av det lagreglerade skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.