JO kritiserar åter Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2020-11-13
Justitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot hur Kriminalvården behandlar de förvarstagna som placeras inom myndigheten i stället för i Migrationsverkets förvar. JO tycker bristerna är allvarliga och kritiserar myndigheten för att de förvarstagnas lagstadgade rättigheter fortfarande inte tillgodoses.

JO har sedan många år följt och kritiserat förhållandena för förvarstagna som placeras inom Kriminalvården. Vid flera tidigare tillfällen har JO gjort kritiska uttalanden och uppmärksammat regeringen på behovet av ändrade regler. Också från internationellt håll har Sverige upprepade gånger uppmanats att upphöra med att placera personer som är förvarstagna med stöd av utlänningslagen hos Kriminalvården, påpekar JO.

I den senaste granskningen har JO främst sett över situationen för de förvarstagna som säkerhetsplacerats inom kriminalvården. Enligt beslutet är det uppenbart att Kriminalvården inte har lyckats skapa de praktiska förutsättningar som krävs för att alla förvarstagna ska kunna få sina lagstadgade rättigheter tillgodosedda. Situationen för de säkerhetsplacerade är enligt JO särskilt oroande.

”Det är givetvis inte acceptabelt att strukturella brister i Kriminalvårdens verksamhet leder till att förvarstagna förvägras sin rätt att vistas i gemensamhet med andra, och riskerar att drabbas av isolering”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i sitt beslut.

JO konstaterar att majoriteten av de förvarstagna som säkerhetsplaceras hos Kriminalvården vistas under avsevärt sämre förhållanden än dem som är placerade i Migrationsverkets förvar. Generellt gäller att förvarstagna som är placerade hos Kriminalvården inte har samma möjligheter att åtnjuta sina lagstadgade rättigheter, skriver JO.

JO anser att regeringen måste se över hur regelverket för förvarstagna fungerar i praktiken, och klargöra hur de förvarstagnas lagstadgade rättigheter ska tillgodoses.

”Det finns anledning att starkt ifrågasätta om förvarstagna som inte har utvisats på grund av brott över huvud taget ska placeras inom kriminalvården. Om detta ändå anses lämpligt behöver lagregleringen av deras rättigheter förtydligas, bland annat när det gäller rätten till vistelse i gemensamhet och till kontakter med omvärlden”, skriver Elisabeth Rynning i sin framställning till regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.