JO kritiserar enskild handläggare

LÄNSSTYRELSERNA2022-06-14
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar en tjänsteman vid en länsstyrelse för att han vid flera tillfällen uttryckt sig på ett sätt som strider mot kravet på saklighet i regeringsformen. JO ser allvarligt på tjänstemannens agerande.

JOs kritik riktar sig mot det bemötande som tjänstemannen gav en person som kontaktade länsstyrelsen sedan en lokaltidning i maj förra året publicerat en artikel om att cyklister bidragit till skador på ett fornminne. Enligt artikeln skulle länsstyrelsen vidta åtgärder. En av de aktiva i cykelklubben ställde i ett mejl till länsstyrelsen frågan hur man kommit fram till att just cyklister bidragit till ett ökat slitage. Han fick kontakt med en handläggare. Som en del av en mer omfattande mejlkorrespondens antydde handläggaren att den aktive själv skulle ha skadat fornlämningen:

”Om du vill överklaga för att kunna fortsätta att skada fornlämningen får du vända dig till din riksdagsman för att söka ändra i lagen”, skrev handläggaren.

Den aktive cyklisten bestämde sig i september för att JO-anmäla länsstyrelsens tjänsteman. Tjänstemannen hotade att åtalsanmäla cykelklubben, vilket enligt JOs utredning gjordes på oklara grunder. JO konstaterar att tjänstemannens agerande inte var myndighetsmässigt.

Även den berörda länsstyrelsen konstaterar att handläggaren inte formulerat sig på ett sätt som myndigheten önskar att en medarbetare ska uttrycka sig på. Kontakterna är enligt arbetsgivaren inte heller förenliga med kraven på att myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet.

JO konstaterar i sitt beslut att kravet på saklighet i regeringsformen innebär att anställda vid myndigheter har en skyldighet att bemöta dem som vänder sig till myndigheten på ett korrekt sätt och att en myndighetsperson ska hålla sig till den sakfråga som myndigheten ska avgöra visavi den enskilde. Ett gott bemötande är viktigt både för att den enskilde har rätt till det och för att förtroendet för den offentliga förvaltningen ska kunna upprätthållas, betonar JO.

”Det grundlagsstadgade kravet på saklighet innebär att en tjänsteman inte bara ska uttrycka sig och uppträda korrekt utan också neutralt och professionellt,” skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

JO konstaterar att tjänstemannen vid flera tillfällen uttryckt sig på ett sätt som strider mot kravet på saklighet i regeringsformen, bland annat genom att lämna felaktiga uppgifter och uttala sig utan att ha ett tillräckligt underlag för sina slutsatser. JO ser allvarligt på tjänstemannens agerande och kritiserar honom för det.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.