JO kritiserar häkte i Malmö

KRIMINALVÅRDEN2021-01-25
Kriminalvården får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att en intagen på häktet i Malmö tvingades att genomföra sina dagliga utevistelser i mörker under kvällstid.

Under december 2019 och januari 2020 fick en intagen i häktet Malmö genomföra sina dagliga utomhusvistelser endast under kvällstid. I en anmälan till JO klagade han över att han i över en månads tid fått genomföra sina promenader under kvällar på grund av de restriktioner som han har fått. Också när restriktionerna hävdes fick han bara vistas ute under kvällstid. När han frågade häktespersonalen varför fick han bara till svar att det hade fungerat bra, berättade han i sin anmälan.

JO påpekar att myndigheten tidigare uttalat att bland annat frisk luft och ett ordentligt ljusinsläpp är förutsättningar för att uppnå syftet med en utomhusvistelse. I beslutet uttalar JO att detta innebär att en sådan vistelse i regel ska ske under dagtid och i dagsljus.

Även om tillgången till dagsljus är beroende av årstider och geografiska förhållanden måste utgångspunkten för Kriminalvården vara att, så långt det är praktiskt möjligt, se till att utomhusvistelserna kan ske i dagsljus. Det gäller oavsett om platsen och tiden på året medför vissa utmaningar när det gäller samordning och planering. Det får enligt JO inte förekomma att en intagen av någon anledning helt och hållet berövas denna möjlighet.

”Såvitt framkommit har häktet inte heller under den aktuella perioden vidtagit några särskilda åtgärder för att försöka se till att (den intagne) vid någon tidpunkt skulle få möjlighet att genomföra sin utomhusvistelse under dagtid, exempelvis genom en tillfällig justering av promenadschemat. Häktet förtjänar kritik för sin behandling av honom”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.