Bild: Mostphotos

JO kritiserar Kriminalvårdens coronahantering

KRIMINALVÅRDEN2020-07-03
Rutinen kring intagnas rätt till besök under coronapandemin kan förbättras, skriver Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut. JO anser också att Kriminalvården kan göra mer för att minska smittspridning, genom att undvika att ha fler än en intagen per cell.

Efter att coronapandemin slog till har Kriminalvården gjort ett antal förändringar i sina rutiner som kan påverka de intagnas fri- och rättigheter. Eftersom förändringarna har genomförts med kort varsel har Justitieombudsmannen, JO, granskat hur restriktionerna påverkar de intagna, skriver JO i ett granskningsbeslut.

När det gäller möjligheten att ta emot besök konstaterar JO att Kriminalvårdens rutiner, där man fortsatt att bevilja besökstillstånd trots att de intagna inte får ta emot besök, är problematiska.

”Rutinen innebär enligt JO att det finns en betydande osäkerhet om intagna kan få sin rätt att ta emot besök prövad av högre instans”, skriver man i beslutet.

JO vill också att Kriminalvården ska försöka ge intagna möjlighet att kunna få ta emot besök på sätt som minimerar risken för virussmitta.

”Sådana insatser är enligt min mening nödvändiga för att begränsa de negativa konsekvenser som inskränkningarna har inneburit”, skriver JO i beslutet.

När det gäller rutinerna för att hantera permissioner så har de fungerat bättre, men JO understryker att Kriminalvården måste vara noggranna med att bedöma varje ansökan om permission individuellt.

Kriminalvården kan däremot göra mer för att minska risken för smittspridning, enligt JO. I beslutet nämns att dubbelbeläggning av celler bör undvikas i större utsträckning, och att rutinerna för att hantera de nya individer som tas in på anstalter och häkten bör bli mer enhetliga.

JO konstaterar att det överlag finns frågetecken kring huruvida Kriminalvården var tillräckligt förberedd för att hantera en krissituation som coronapandemin.

I en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån TT påpekar Lennart Palmgren, direktör inom Kriminalvården, att myndigheten tar till sig av kritiken.

”Samtidigt ska man förstås vara medveten om att detta är en krissituation som är svår att förbereda sig på, för alla. Dock har Kriminalvårdens strategi för att hantera smittspridning i sin helhet varit framgångsrik”, skriver han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.