JO kritiserar lagförslag

INTEGRITET2003-12-09
Det ska bli svårare att få insyn hos domstolar – men utan att sekretesslagen utvidgas. Istället ska handlingar förstöras och sökmöjligheter begränsas.
Av:  Christoph Andersson

Förslaget kommer från den statlige utredaren Sten Wahlström. Regeringen har gett honom i uppdrag att anpassa domstolarnas verksamhet till personuppgiftslagen, PUL. Han föreslår att företag ska få samma integritetsskydd som privatpersoner. Därför ska alla handlingar i tvistemål gallras bort sex år efter avkunnad dom. Handlingar om brottmål ska redan gallras efter två. Därtill ska det bli svårare för allmänheten att söka information.

”Enligt vår mening bör det inte vara möjligt att göra sammanställningar där man kombinerar personliga uppgifter om parter och andra aktörer med uppgifter om ett mål eller ärende. T ex saken eller utgången”, heter det i förslaget (SOU 2001:100).

Hittills har ett 30-tal remissinstanser yttrat sig, varav merparten är positiva. Exempelvis välkomnar Svea hovrätt att integritetsskyddet ska utvidgas till företag. Det anses göra hanteringen ”enklare”. Däremot är Justitieombudsmannen kritisk. JO noterar ”med förvåning” att utredaren inte analyserat följderna för offentlighetsprincipen. Även Riksarkivet oroas av förslaget. 

”Att uppgifter bevaras innebär att den enskilde i efterhand, också efter många år, har möjlighet att kontrollera vilka åtgärder som vidtagits”, skriver riksarkivarie Erik Norberg. ”Här kan nämnas ersättningen till tvångssteriliserade och Säpo-registret. Hade uppgifterna inte bevarats hade de berörda inte kunnat få upprättelse”.

Inom kort ska justitiedepartementet sammanställa remissvaren. Därefter tas beslut om en lagrådsremiss. I så fall behandlas frågan i Riksdagen under hösten, med följd att PUL-anpassningen sker under 2003. Men så långt hoppas tryckfrihetsexperten Lennart Lillieroth att förslaget inte kommer.
– I praktiken införs ju sekretessen bakvägen. Det går stick i stäv med dagens öppenhet, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.