Annons:

JO kritiserar långsam handläggning

SKATTEVERKET2023-11-22

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar de långa handläggningstiderna hos Skatteverket i hanteringen av bouppteckningar och europeiska arvsintyg. ”Utvecklingen går åt fel håll och det är mycket oroväckande”, konstaterar chefs-JO Erik Nymansson i sitt beslut. Hans bedömning är att den främsta orsaken är svårigheten att rekrytera och behålla personal.

JOs beslut grundar sig på en granskning som föranletts av anmälningar mot Skatteverket om långsam handläggning vid registrering av bouppteckningar och dröjsmål med utfärdande av europeiska arvsintyg.

JO slår fast att Skatteverkets registrering av bouppteckningar är viktig för enskilda, och att det därför finns anledning att ställa höga krav på snabbhet vid handläggningen av dessa ärenden. Enligt en EU-förordning ska ett europeiskt arvsintyg utfärdas utan dröjsmål när Skatteverket bedömt att ett sådant intyg kan utfärdas.

Skatteverket konstaterar att handläggningstiderna för båda ärendetyperna blev längre under pandemin. I mars 2023 var kötiderna upp till 9 veckor för registrering av bouppteckningar och 18 veckor för utfärdande av europeiska arvsintyg. Enligt Skatteverkets webbplats har kötiderna för bouppteckningsärenden därefter blivit ännu längre och är numera lika långa som när de var som längst under pandemin. Mellan mars och november 2023 har kötiden ökat med nästan 50 procent och uppgår nu till 13 veckor, konstaterar JO.

”Det är anmärkningsvärt att kötiden för bouppteckningsärenden är lika lång i dag som när den var som längst under pandemin. Det är också anmärkningsvärt att kötiden numera är längre än den tid inom vilken efterlevande har på sig att förrätta bouppteckning efter dödsfallet. Utvecklingen går åt fel håll och det är mycket oroväckande”, skriver chefs-JO Erik Nymansson i sitt beslut.

Hans bedömning är att de långa handläggningstiderna främst tycks ha andra orsaker än omständigheter kopplade till pandemin. ”Den huvudsakliga orsaken tycks i stället vara att det är svårt att rekrytera och behålla personal”, konstaterar chefs-JO.

Erik Nymansson framhåller att det är viktigt att Skatteverket vidtar verkningsfulla åtgärder, så att handläggningstiderna inte förlängs ytterligare utan tvärtom snabbt kan förkortas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA