JO kritiserar myndigheter för förvar i arrest

MIGRATIONSVERKET 2022-08-30
Både Migrationsverket och Kriminalvården får kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan en man som skulle sitta i förvar placerats i polisarrest under två veckor i februari 2021. En polisarrest är enligt JO ingen lämplig miljö för en förvarstagen.

Den förvarstagne mannen skulle enligt Dublinförordningens bestämmelser om första asylland avvisas till Tyskland. Av säkerhetsskäl ansåg Migrationsverket att han inte kunde vistas i deras förvar. Det beslutades att mannen skulle säkerhetsplaceras. Men eftersom Kriminalvården inte kunde erbjuda någon plats i häkte kom mannen att vistas i drygt två veckor i en polisarrest.

En chef vid den aktuella polisarresten anmälde Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården till JO. Enligt anmälan kan en polisarrest likställas med en isoleringscell och en placering där bör endast vara tillfällig. Polismyndigheten försökte förmå Migrationsverket att göra en ny bedömning och åter placera mannen i ett förvar. På två veckor borde Kriminalvården enligt anmälaren ha kunnat få fram en plats i häkte eller i anstalt.

JO konstaterar att det är Migrationsverket som ansvarar för en utlänning som hålls i förvar. I första hand ska personen placeras i ett av myndighetens förvar. Personer som säkerhetsplaceras inom Kriminalvården vistas enligt JO under avsevärt sämre förhållanden och har sämre möjligheter att åtnjuta sina lagstadgade rättigheter.

Säkerhetsplacering av en förvarstagen i polisarrest måste enligt JO ses som ett sista alternativ som bör undvikas i största möjliga mån:

”Om en förvarstagen placeras i en polisarrest bör det därför endast vara för en mycket begränsad tid. Polismyndighetens arrester är enligt myndigheten i första hand avsedda för förvar av personer upp till max 72 timmar. Att NN kom att vistas drygt två veckor i en polisarrest är givetvis helt oacceptabelt”, skriver JO Per Lennerbrant i beslutet.

Alla tre berörda myndigheterna har yttrat sig om det aktuella fallet till JO. Migrationsverket och Kriminalvården är inte överens om vilket datum Migrationsverket riktade en förfrågan till Kriminalvården om att ordna en plats åt personen i förvar. På det underlag myndigheterna lämnat kan JO inte uttala sig om vilken myndighet som brustit i sina kontakter med den andra. Men JO betonar att det är viktigt att myndigheterna följer uppgjorda rutiner och att framställningar och svar dokumenteras av respektive myndighet för att underlätta senare granskning.

”Att det dröjde i vart fall en dryg vecka från Migrationsverkets formella förfrågan om plats är inte acceptabelt. Kriminalvården kritiseras för detta”, skriver JO i beslutet.

Migrationsverket kan enligt JO inte undgå kritik för att myndigheten dröjde med att lyfta ärendet till den grupp för särskilt svåra ärenden som finns inom verket och som senare upphävde beslutet om säkerhetsplacering.

”Jag anser att Migrationsverket borde ha vidtagit den åtgärden tidigare och verket kan inte undgå kritik för att det inte gjordes”, skriver JO.

Polismyndigheten undgår kritik av JO i det aktuella ärendet.

”Ärendet visar också på de orimliga konsekvenser det får för den enskilde som är placerad i en arrest när verket bedömer att säkerhetsplaceringen inte kan upphävas och Kriminalvården inte kan erbjuda plats i anstalt eller häkte”, skriver JO vidare och redovisar att det aktuella beslutet kommer att överlämnas till regeringen för kännedom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.