JO kritiserar placering i avskildhet under lång tid

KRIMINALVÅRDEN2023-01-12

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att en intagen varit placerad i avskildhet under flera månader med hänvisning till hans egen säkerhet. En så lång tid i isolering är enligt JO inte förenlig med en human kriminalvård.

Den berörde mannen hade dömts till ett tio månader långt fängelsestraff. Kriminalvården bedömde att han behövde sitta av straffet på en klass 1-anstalt med högsta säkerhetsklassning. Men på grund av mannens psykiska ohälsa och den hotbild som fanns mot honom ansågs han inte kunna placeras i gemensamhet med andra intagna. Från det att han placerades på Kumlaanstalten 7 februari i fjol till han omplacerades till Norrtäljeanstalten 4 juli kom han att vara isolerad från andra intagna. Mannen anmälde Kriminalvården till JO.

Nu riktar JO kritik mot Kriminalvården för att myndigheten inte snabbare lyckades hitta en placering som motsvarade den intagnes behov. Enligt JO Katarina Påhlsson är det inte förenligt med vare sig fängelselagen eller en human kriminalvård att låta någon sitta så lång tid i avskildhet. Det underlättar inte heller återanpassning, konstaterar JO i sitt beslut.

Enligt Kriminalvårdens yttrande till JO fanns det på grund av myndighetens allmänna platsbrist ingen ledig plats för särskilt resurskrävande intagna där den dömde kunde placeras. I det läget var det bara Kumlaanstalten som hade en lämplig nivå av övervakning och kontroll för att upprätthålla ordning och säkerhet och samtidigt tillhandahålla en lämplig sysselsättning. Vid två tillfällen under våren aktualiserades frågan om omplacering av mannen utan resultat. Inte förrän 30 juni kunde en plats för särskilt resurskrävande intagna lokaliseras och mannen omplaceras till Norrtäljeanstalten. Då hade han avtjänat fyra månader av sin strafftid i avskildhet.

”Som JO tidigare har uttalat är det inte acceptabelt att hålla en intagen placerad i avskildhet i månader på grund av att myndigheten inte kan få fram en ny placering. Det är inte förenligt med vare sig Fängelselagen eller en human kriminalvård, och inte heller ägnat att underlätta återanpassning i samhället. Mot den bakgrunden förtjänar Kriminalvården kritik”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA