JO kritiserar Saltvikanstalten

KRIMINALVÅRDEN2021-12-14
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att en intagen placerades i isolering utan att få tillfälle att yttra sig inför beslutet. Enligt JO fanns det i det aktuella fallet inget skäl för undantag från förvaltningslagens krav.

En intagen på Saltvikfängelset flyttades i juni i fjol till isoleringen utan att i förväg fått tillfälle att yttra sig. Anstalten fattade beslutet med stöd av en paragraf i fängelselagen som gör det möjligt att i akuta fall fatta beslut om avskildhet utan att den intagne får yttra sig. När beslutet sedan verkställdes flyttades den intagne till isoleringen med en annan motivering, och inte heller då fick han tillfälle att yttra sig. Den intagne anmälde händelsen till JO.

I samband med händelserna vid Saltvik i juni 2020 fanns enligt Kriminalvården uppgifter om att de intagna vid den aktuella avdelningen planerade att starta ett upplopp. Det ledde till att alla intagna blev inlåsta på sina rum. När den intagne som gjort JO-anmälan ifrågasatte inlåsningen och krävde besked om varför de hölls inlåsta flyttades han till isoleringen.  

JO konstaterar i sitt beslut att fängelselagens undantagsregel är tillämplig vid hastigt uppkomna situationer som med hänsyn till ordningen eller säkerheten kan behöva hanteras på ett mycket skyndsamt sätt. Det gäller till exempel om Kriminalvården fått uppgift om ett förestående upplopp. Men enligt JO gäller förvaltningslagens bestämmelser om kommunikation även inom Kriminalvården. Förvaltningslagens regler om undantag från kommunikationskravet kan vara tillämpliga i i en sådan situation som förelåg vid Saltvik. En bedömning måste enligt JO göras från fall till fall och utrymmet för undantag är snävt.

Eftersom den intagne först flyttades till isoleringen med anledning av uppgifterna om ett förestående upplopp har JO inga synpunkter på att det inte skedde någon kommunicering innan beslutet fattades. Däremot får anstalten kritik för att den intagne inte gavs tillfälle att yttra sig inför det följande beslutet om placering i avskildhet på annan grund. Anstalten får dessutom kritik för att ha dröjt för länge med att underrätta den intagne om besluten om placering i avskildhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.