JO kritiserar Skänningeanstalten

KRIMINALVÅRDEN2021-11-02

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvårdens anstalt Skänninge, sedan en hel avdelning intagna placerades i avskildhet under fyra dagar. Flera av de intagna fick ingen möjlighet till utevistelse under avskildheten.

I augusti 2020 fick JO in tolv likartade anmälningar från intagna vid Skänningeanstalten. Enligt anmälarna hade de blivit inlåsta på sina bostadsrum och inte utsläppta på fyra dygn. Kriminalvården hänvisade enligt anmälarna till ordning och säkerhet och ansåg att de intagna avsiktligt utlöst ett brandlarm under natten. De intagna förnekar ansvar för brandlarmet. De skriver också att personalen svor åt dem och hotade att de skulle bli utan mat. De har inte heller fått den timmes promenad om dagen de har rätt till. Några intagna erbjöds fem minuters promenad vid enstaka tillfällen.

Enligt den bestämmelse om avskiljande som Kriminalvården åberopat i samband med händelsen på Skänningeanstalten kan ett avskiljande göras för att upprätthålla ordning och säkerhet under några timmar eller upp till ett dygn, konstaterar JO i sitt beslut. Anstalten förtjänar enligt JO kritik för att avskildhetsplaceringarna pågått längre än vad som kan inrymmas i de åberopade bestämmelserna.

JO kritiserar också Kriminalvården för att de berörda intagna inte fått något skriftligt beslut om avskildheten förrän de redan återgått till vistelse i gemensamhet.

”Ett beslut om avskildhet är mycket ingripande och en intagen får därför förutsättas ha ett intresse av att snabbt kunna få beslutet överklagat. Jag är kritisk till att anstalten dröjt så länge med att skriftligen underrätta de intagna”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

JO konstaterar också att en timmes daglig promenad är en grundläggande rättighet som Kriminalvården bara kan neka en intagen om det finns synnerliga skäl. I den aktuella situationen var det enligt JOs utredning flera intagna som under cirka tre dygn inte fick tillfälle till någon utevistelse alls:

”Om det fanns behov av extra personalresurser för att kunna genomföra promenader borde anstalten vid det laget ha kunnat ordna den saken. Jag kan därmed inte se att det har funnits några godtagbara skäl att begränsa promenadtiden. Anstalten kan inte undgå kritik för att de intagna som var aktuella för utomhusvistelse inte erbjöds den timslånga promenad som de enligt lag har rätt till”, skriver JO i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.