Besöksrum på anstalt.
Bild: Kriminalvården
Besöksrum på anstalt.

JO kritisk till att intagnas besök nedprioriteras

KRIMINALVÅRDEN2024-05-08

Justitieombudsmannen, JO, är kritisk mot att Kriminalvården i ökande grad väljer att prioritera ned intagnas rätt att ta emot besök. ”Att en frihetsberövad person får ta emot besök är ett centralt inslag i en human kriminalvård”, understryker JO Katarina Påhlsson.

Intagnas rätt att ta emot besök riskerar att urholkas på grund av beläggningssituationen inom Kriminalvården. Det konstaterar JO Katarina Påhlsson i ett beslut. JOs utredning visar flera exempel på hur Kriminalvården prioriterar bort besöksverksamheten till följd av platsbrist.

”Att en frihetsberövad person får ta emot besök är ett centralt inslag i en human kriminalvård. Det är av stor betydelse för personens välbefinnande och för att kunna upprätthålla och utveckla sina familjerelationer, vilket alla har rätt till enligt Europakonventionen”, understryker Katarina Påhlsson i pressmeddelandet.

Besökstiderna vid många häkten och anstalter har enligt JO begränsats kraftigt på grund av den ökande beläggningen. Möjligheten till obevakade besök i anpassade lokaler har försvunnit i takt med att Kriminalvården inkvarterar fler och fler intagna i besöksrum. Katarina Påhlsson anser att utvecklingen ger anledning till oro:

”Det är mycket angeläget att Kriminalvården i samband med om- och nybyggnationer av häkten och anstalter planerar för och säkerställer att redan existerande liksom nyproducerade lokaler har tillräckligt med utrymmen för besöksverksamhet”, skriver hon i beslutet.

I ett annat beslut riktar JO kritik mot att anstalten Asptuna organiserat besöksverksamheten så att intagna kan få ta emot besök i en sporthall, där flera intagna samtidigt får träffa sina besökare.

”Det är uppenbart att anstalten behöver fler besöksrum för att okontrollerade besök av närstående och andra ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och värdigt sätt. Verksamhetsstället skulle därigenom också ha bättre förutsättningar att erbjuda de intagna fysisk aktivitet i sporthallen, vilket självfallet är det egentliga ändamålet med utrymmet”, skriver Katarina Påhlsson i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA