JO mycket kritisk till IVO-tillsyn

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG2022-05-03

Justitieombudsmannen, JO, riktar långtgående kritik mot Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en tillsyn av ett LSS-boende. Trots omfattande brister på boendet har IVO inte vidtagit åtgärder.

IVO avslutade i mars 2019 en tillsyn av LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö kommun utan att vidta några särskilda åtgärder. Vid en inspektion som JO senare gjorde av boendet bodde där en person. Hans syster hade anmält missförhållanden vid boendet. Inspektionen visade att brodern var inlåst på boendet under större delen av dygnet med en övervakningskamera utanför sovrumsfönstret. Iakttagelserna bekräftade enligt JO en del av systerns kritik som hon framfört redan innan IVOs tillsyn 2019.

JO påtalade efter sin inspektion att det stod klart att den boende rent faktiskt varit frihetsberövad på boendet och konstaterade att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd. I sitt beslut uttalar JO att IVO har brustit i sin tillsyn av boendet. Brister har funnits i såväl genomförandet av inspektionen som dokumentationen och utformningen av beslutet. JO ser mycket allvarligt på det och IVO får därför kritik.

”Eftersom den aktuella tillsynen inleddes efter klagomål från brukarens syster hade en rimlig utgångspunkt för inspektionen varit att försöka reda ut om det fanns någon grund för det som då hade framförts. Utifrån dokumentationen i tillsynsärendet framstår det som att inspektionen saknade ett tillräckligt fokus på de klagomål som riktats mot boendet”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

Vid tillsynen upprättade IVO enligt JO två olika protokoll. Enligt JO ger IVOs dokumentation intryck av att inspektionen saknade ett tillräckligt fokus på de klagomål som hade riktats mot boendet. Först i svaret till JO har IVO fört något resonemang i frågan om den boende varit inlåst eller inte.

”Ett protokoll som innehåller sådana allvarliga uppgifter som i det aktuella fallet måste naturligtvis utformas på ett sådant sätt att det enkelt går att förstå vad som har inträffat, och vilka problem som har funnits eller som fortfarande finns i verksamheten. Det måste också vara möjligt att utläsa vilka åtgärder som har vidtagits eller som kommer att vidtas för att hantera problemen”, påpekar JO.

IVO avslutade sitt ärende eftersom myndigheten inte uppmärksammat några brister ”inom de områden som tillsynen omfattat”. IVO gjorde bedömningen att brukaren uppnådde goda levnadsvillkor ”i de delar som tillsynen omfattade”. Med dessa avgränsningar har det enligt JO varit svårt att avgöra om myndighetens bedömning varit rimlig.

JO framhåller att personen var placerad i boendet med stöd av LSS. Den lagstiftningen bygger på frivillighet och delaktighet från brukarens sida. Det finns alltså inga möjligheter att vidta tvångsåtgärder med stöd av LSS, konstaterar Thomas Norling..

”I IVOs tillsyn av LSS-boendet Skogsbo har det funnits brister i såväl genomförandet av inspektionen som i dokumentationen och utformningen av beslutet. Jag ser mycket allvarligt på detta och IVO ska därför kritiseras. Jag utgår från att de uttalanden som jag har gjort i detta ärende leder till att IVO vidtar nödvändiga åtgärder”, skriver JO i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA