JO riktar allvarlig kritik mot Alfa-kassan

A-KASSAN2023-02-21

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot a-kassan Alfa för brister i handläggningen. Misstag av det slag Alfa-kassan har begått kan enligt JO skada enskildas förtroende för a-kassan.

Alfa-kassan anmäldes till JO av en person som var missnöjd med ett beslut om arbetslöshetsersättning. Trots att han gång på gång kontaktat Alfa-kassan dröjde det nästan ett halvår innan kassan i september 2021 inledde ett omprövningsärende. Det dröjde sedan mer än ett år efter den första kontakten tills kassan fattade ett beslut.

Varje gång anmälaren påtalat att han varit missnöjd med Alfa-kassans beslut har han fått till svar att han måste komma in med en begäran om omprövning och förklara varför han är missnöjd, trots att han redan hade gjort det, skriver han i sin anmälan. Enligt hans uppfattning har Alfa-kassan brustit i sin serviceskyldighet eftersom kassan borde ha insett att han avsåg att begära omprövning redan första gången han tog kontakt och ifrågasatte beslutet under våren 2021. Först i april 2022 fattade Alfa-kassan beslut att bevilja honom höjd ersättning.

”Hanteringen i de här delarna ger ett slarvigt intryck och jag vill understryka att misstag av det här slaget kan riskera att skada enskildas förtroende för en arbetslöshetskassa”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

JO anser att det är mycket anmärkningsvärt att Alfa-kassan inte lade upp ett omprövningsärende redan efter den första kontakten. Handläggningstiden översteg sedan med bred marginal den tid på sex veckor som kan anses vara godtagbar i ett omprövningsärende. JO uttalar att tiden framstår som helt oacceptabel, även med beaktande av de speciella omständigheter som rådde under pandemin.

JO skriver också att han har svårt att förstå varför ärendet inte prioriterades efter att det stod klart för Alfa-kassan att anmälaren redan tidigare hade begärt omprövning:

”En lång handläggningstid i ett omprövningsärende riskerar även att fördröja den enskildes rätt till domstolsprövning. Jag är mycket kritisk till de brister som har framkommit i ärendet och dessa leder sammantaget till allvarlig kritik från min sida”, skriver Thomas Norling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA