Bild: Leif Ingvarson/Mostphotos

JO riktar allvarlig kritik mot anstalt

KRIMINALVÅRDEN2020-12-10
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot fängelset i Ystad, som rutinmässigt genomfört kroppsbesiktningar av intagna. Det finns enligt JO inget lagstöd för kroppsbesiktning utan särskild misstanke.

Anstalten Ystad har haft som rutin att intagna fått genomgå kroppsbesiktning efter att de tagit del av sin myndighetspost. Syftet var bland annat att försäkra sig om att de inte tog med sig vad som kunde betraktas som känsliga handlingar.

Kriminalvården anmäldes till JO av en intagen. Hon berättar bland annat om en händelse då hon fått ett brev från sin advokat. Hon tilläts enbart att läsa det i besöksrummet och fick inte ta med det till sitt rum. Efter genomläsningen granskades brevet av personal, och hon var tvungen att genomgå en kroppsbesiktning som bland annat innebar att hon tvingades klä av sig naken. Hon har varit med om andra liknande händelser.

JO konstaterar i sitt beslut att det inte finns någon bestämmelse i fängelselagen som ger utrymme för att generellt och rutinmässigt genomföra kroppsbesiktning i den aktuella situationen. Anstalten får allvarlig kritik för att på ett sätt som saknar stöd i lag rutinmässigt ha använt sig av kroppsbesiktning som kontrollåtgärd.

Ystadsanstalten skriver i sitt svar till JO att man övergått från kroppsbesiktning till kroppsvisitation vid befordran av myndighetspost. Enligt JO får inte heller kroppsvisitation komma i fråga som kontrollåtgärd för att säkerställa att intagna inte bär på sig handlingar, eftersom visitationen inte syftar till att eftersöka vapen eller andra farliga föremål. I varje enskilt fall måste anstalten göra en bedömning av om det finns anledning att anta att ett otillåtet föremål kommer att anträffas på den intagne och om en kroppsvisitation står i rimlig proportion till syftet med åtgärden.

”Risken för att det finns vapen eller andra farliga föremål i försändelser från JO och andra myndigheter måste dock anses vara försumbar. Och för det fall det finns misstanke om att uppgiften om avsändare är felaktig har anstalten möjlighet att granska försändelsen”, konstaterar JO Katarina Påhlsson i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.