JO riktar allvarlig kritik mot Kumlaanstalten

KRIMINALVÅRDEN2023-05-17

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kumlaanstalten sedan en intagen fått vänta i över sju månader på att få en verkställighetsplan. Väntetiden innebar att Kriminalvårdens egen tidsgräns överskreds med mer än ett halvår.

JOs beslut rör en anmälan från en intagen som var inskriven på anstalten Kumla i över sju månader innan hans verkställighetsplan fastställdes. Enligt Kriminalvårdens egna föreskrifter ska en verkställighetsplan upprättas inom 30 dagar. Den intagne påpekade i sin anmälan att dröjsmålet bland annat inneburit att han inte fått möjlighet att delta i utbildning eller programverksamhet, och inte heller kunde få permission eller byta till en anstalt med lägre säkerhetsklass.

”Förklaringen till den långa handläggningstiden är enligt Kriminalvården hög beläggning och brist på personal med relevant utbildning. Även med beaktande av detta är förseningen helt oacceptabel”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Enligt JO riskerar sådana handläggningstider att påtagligt försämra möjligheterna till återfallsförebyggande arbete och anpassning i samhället i det enskilda fallet.

”Anstalten förtjänar allvarlig kritik för det anmärkningsvärt långa dröjsmålet”, skriver Katarina Påhlsson i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA