JO riktar allvarlig kritik mot Polisen

POLISEN2023-03-08

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att en pågående förundersökning blev liggande utan åtgärd under nästan fyra år.

JOs beslut rör en förundersökning om förmögenhetsbrott som letts av Polisen. Under nästan fyra års tid vidtogs i princip inte någon utredningsåtgärd alls, konstaterar JO. Därför riktar JO Per Lennerbrant nu allvarlig kritik mot myndigheten för långsam och passiv handläggning.

Det var i augusti 2018 som en god man polisanmäldes för sitt agerande i samband med ett dödsbo. Enligt polisanmälan skulle den gode mannen ha utnyttjat sin roll och fört över drygt två miljoner kronor till sitt eget konto. En förundersökning inleddes av Polismyndigheten, men därefter vidtogs, enligt JOs utredning, inga utredningsåtgärder, trots direktiv och påminnelser från åklagare.

JO påpekar att den långsamma och passiva handläggningen av förundersökningen inte är någon isolerad händelse. JO har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot Polismyndigheten för långa handläggningstider inom utredningsverksamheten, särskilt när det gäller förundersökningar om bedrägerier och andra typer av förmögenhetsbrott.

”Bilden som framträder är mycket bekymmersam och ger intrycket att vissa typer av förmögenhetsbrott i praktiken inte längre utreds av myndigheten”, konstaterar Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

Enligt JOs beslut kan den långsamma och passiva handläggningen allvarligt skada allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. I förlängningen kan det också leda till att den som blir utsatt för brott upplever att man inte kan räkna med någon hjälp, skriver JO i pressmeddelandet.

”Detta är naturligtvis djupt problematiskt. Det är mycket angeläget att Polismyndigheten snarast kommer till rätta med ärendebalanserna”, understryker Per Lennerbrant i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.