JO riktar allvarlig kritik mot SiS

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-11-22

Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, SiS, för regelvidrig hantering av tvångsåtgärder på myndighetens institutioner. I ett pressmeddelande skriver JO att ansvarig personal verkar sakna de kunskaper som krävs.

I ett enskilt ärende riktar JO allvarlig kritik mot Fortunahemmet i Värnamo. Utan föregående formell prövning av SiS personal placerades en intagen på LVM-hemmet avskild från övriga intagna under två dygn. Enligt JOs utredning reflekterade personalen över huvud taget inte över att det kunde vara fråga om en tvångsåtgärd när den intagna placerades ensam.

”Enligt min mening är det mycket allvarligt att personalen inte förstod att åtgärden innebar en begränsning av den intagnes rättigheter som de behövde lagstöd för”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

Personalens beslut att placera den intagna enskilt hade inte heller dokumenterats, konstaterar JO, som riktar allvarlig kritik mot Fortunagården.

JO har samtidigt i ett initiativärende gjort en övergripande granskning av hur de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet används inom SiS. I ett pressmeddelande framhåller JO att problem och brister som tidigare uppmärksammats fortfarande finns kvar i verksamheten, och att de fortsatt riskerar att drabba intagna.

I pressmeddelandet skriver JO att ansvarig personal verkar sakna de kunskaper som krävs för att kunna tillämpa bestämmelserna på ett rättssäkert sätt.

”Min uppfattning är att det behövs mer rättslig styrning och stöd i SiS verksamhet och att den är mer proaktiv och tydligare än i dag. Annars finns det en risk för att SiS under överskådlig tid inte kommer till rätta med de allvarliga tillämpningsproblem som fortfarande finns inom myndigheten”, kommenterar Thomas Norling besluten i pressmeddelandet.

JO skickar båda besluten till regeringen för kännedom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.