JO tveksam till namnskylt på häkte

KRIMINALVÅRDEN2019-12-16

Justitieombudsmannen, JO, vill att Kriminalvården hittar andra sätt att identifiera de intagna för tjänstgörande personal än med namnskyltar. JO påpekar att Kriminalvården är skyldig att skydda de intagnas integritet.

En intagen vid häktet i Bomhus JO-anmälde Kriminalvården därför att hans för- och efternamn angivits på en skylt vid dörren till hans bostadsrum. Eftersom hans efternamn är sällsynt upplevde han att både han och hans familj blev utpekade när det på avdelningen spreds ett rykte om honom. I sitt beslut konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning att skyltar med de intagnas namn gör att de intagna inte själva kan välja om de vill röja sin identitet för andra intagna.

Chefs-JO förstår att det är viktigt att personalen måste kunna identifiera de intagna , men påpekar att Kriminalvården också har en skyldighet att skydda de intagnas integritet och att se till att personuppgifter behandlas med varsamhet. Därför anser chefs-JO att det är önskvärt att myndigheten överväger andra lösningar som både tillgodoser behovet av en tillförlitlig och effektiv identifiering och ger de intagna möjlighet att välja om de vill röja sin identitet. Enligt beslutet är det angeläget att verksamhetsställenas val av lösning föregås av en intresseavvägning utifrån enhetliga kriterier.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA