JO tveksam till namnskylt på häkte

KRIMINALVÅRDEN2019-12-16
Justitieombudsmannen, JO, vill att Kriminalvården hittar andra sätt att identifiera de intagna för tjänstgörande personal än med namnskyltar. JO påpekar att Kriminalvården är skyldig att skydda de intagnas integritet.

En intagen vid häktet i Bomhus JO-anmälde Kriminalvården därför att hans för- och efternamn angivits på en skylt vid dörren till hans bostadsrum. Eftersom hans efternamn är sällsynt upplevde han att både han och hans familj blev utpekade när det på avdelningen spreds ett rykte om honom. I sitt beslut konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning att skyltar med de intagnas namn gör att de intagna inte själva kan välja om de vill röja sin identitet för andra intagna.

Chefs-JO förstår att det är viktigt att personalen måste kunna identifiera de intagna , men påpekar att Kriminalvården också har en skyldighet att skydda de intagnas integritet och att se till att personuppgifter behandlas med varsamhet. Därför anser chefs-JO att det är önskvärt att myndigheten överväger andra lösningar som både tillgodoser behovet av en tillförlitlig och effektiv identifiering och ger de intagna möjlighet att välja om de vill röja sin identitet. Enligt beslutet är det angeläget att verksamhetsställenas val av lösning föregås av en intresseavvägning utifrån enhetliga kriterier.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.