Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren klipper bandet tillsammans med projektledare Ulrika Lilljegren och kriminalvårdsinspektörerna Niclas Sonesson och Nanna Ruthström.
Bild: Nike Lundahl/Kriminalvården
Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren klipper bandet tillsammans med projektledare Ulrika Lilljegren och kriminalvårdsinspektörerna Niclas Sonesson och Nanna Ruthström.

Kapaciteten på anstalten Sagsjön tredubblad

KRIMINALVÅRDEN2024-03-22

Kriminalvården har invigt nya byggnader vid anstalten Sagsjön i Lindome. Utbyggnaden innebär att innebär att antalet platser mer än tredubblas – från 23 till 77. ”Det är första gången på mycket länge som vi kan öppna helt nya platser för fängelsedömda kvinnor”, konstaterar generaldirektör Martin Holmgren.

Den nybyggda anstaltsdelen är på flera sätt anpassad för kvinnors behov, skriver Kriminalvården i en artikel på myndighetens sajt. Till exempel finns bostadsrum byggda för mammor som har sina små barn med i fängelse, och det kommer också att finnas en barnmorska på plats på anstalten.

”Sagsjöns nybyggda anstalt är en symbol för region Västs historiska återfallsförebyggande arbete för kvinnor. Nu får Sagsjön fantastiska förutsättningar att fortsätta detta arbete i moderna, anpassade och säkra lokaler i många år framöver”, kommenterar regionchef Fredrik Lundberg invigningen av de nya byggnaderna i artikeln.

Sagsjön har platser i både säkerhetsklass två och tre. Enligt Kriminalvården innebär nybyggnationen förbättrad säkerhet, vilket gör det lättare att ta hand om mer krävande intagna.

”Att vi nu får ytterligare en anstalt med högre säkerhet för kvinnor innebär en klar förbättring för Kriminalvårdens möjligheter att särskilja dömda som av olika anledningar inte kan placeras på samma anstalt”, framhåller tillförordnade kriminalvårdschefen Lisa Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA