A-kassor alltför generösa mot utlandsarbetande

A-KASSAN2016-09-12

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot landets a-kassor för att de allt för ofta beviljar a-kassa till den som arbetat i ett annat EU-land.

IAF har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar och bedömer bosättningsland när en arbetslös har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz innan sin arbetslöshet. Arbetslöshetskassorna bedömer ofta att den sökande har haft Sverige som bosättningsland och beviljat svensk arbetslöshetsersättning, medan huvudregeln är att man ska söka ersättning i arbetslandet.

IAF konstaterar att mer än varannan av de sökande har haft en tillsvidareanställning i arbetslandet, men ändå beviljats a-kassa i Sverige. Ingen av a-kassorna har i något ärende motiverat och dokumenterat anledningen till att de fått svensk a-kassa i stället för att hänvisas till a-kassan i det land där de jobbat.

Rapporten visar också att det saknas motivering till arbetslöshetskassornas bosättningsbedömning i ungefär en fjärdedel av ärendena. I näst intill samtliga ärenden saknas en dokumenterad vågskålsbedömning, vilket innebär att det inte finns någon dokumentation av hur olika relevanta aspekter har vägts mot varandra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

A-kassa
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA