Bild: Alexander Armiento

Kongressen diskuterade förtroendevaldas utsatta situation

ST2024-05-29

”Den tid som förtroendevalda använder för fackligt arbete ifrågasätts och mäts av arbetsgivaren”, sade Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, när ST-kongressen behandlade fackligt förtroendevaldas roll. Kongressen ställde sig bakom krav på att förtroendevalda ska få ett förstärkt skydd mot repressalier och tillräcklig tid för fackligt arbete.

En motion från ST inom Arbetsförmedlingen som rörde fackligt förtroendevaldas arbetssituation engagerade deltagarna på STs kongress och talarna avlöste varandra. I motionen föreslogs att ST ska förhandla fram avtal med arbetsgivarna som garanterar att förtroendevalda får tillräcklig arbetstid avsatt för att sköta sina fackliga uppdrag, så att de inte utförs på bekostnad av den personliga tiden eller arbetsuppgifterna.

– Vi på Arbetsförmedlingen, exempelvis, stod inför att arbetsgivaren ville halvera den fackliga tiden inför årsskiftet, vilket vi lyckades stoppa. Men man mäter allt vi gör och mäter vilken tid fackliga medlemmar lägger på möten, sade Johan Eklund, andre vice ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Flera av talarna tog upp att ett centralt avtal på myndighetsområdet om tid för fackligt arbete ställer till problem. I avtalet, som tecknades 1975, har parterna på det statliga området kommit överens om att fackens företrädare bör ha rätt till tjänstledigheter som motsvarar maximalt en heltid per 500 medlemmar på arbetsplatsen.

– Vi måste verkligen se över det här förlegade avtalet, sade Angelica Hultgren, andre vice ordförande för ST inom Polisen.

Förbundsstyrelsens förslag, att bifalla motionen, uppskattades av många kongressombud, men väckte också frågor. Malin Almqvist Klaesson, avdelningsordförande för ST inom Kronofogden, ville veta hur förbundsstyrelsen skulle ta hand om frågan.

– På vilket sätt man ska göra det är nästa förbundsstyrelses jobb, svarade Thomas Åding, ledamot i förbundsstyrelsen.

Utöver kraven på att förhandla fram avtal som garanterar att förtroendevalda får tillräcklig tid till fackligt arbete föreslog motionärerna också att förbundet ska verka för att förtroendevalda ska ha ett robust skydd mot repressalier från arbetsgivaren, exempelvis tydliga riktlinjer och stödstrukturer för att hantera eventuella konflikter som uppstår på grund av det fackliga uppdraget.

Motionen tog även upp att förtroendevalda i en psykosocialt utsatt situation behöver kunna få stöd.

Att vara fackligt förtroendevald är ett svårt uppdrag, menade flera talare som ställde sig bakom motionen.

– Förtroendevalda måste stöttas i sin psykosociala arbetsmiljö. De hanterar många tuffa förhandlingar som innebär en hög press inte bara från arbetsgivare utan också från medlemmar, där kan förtroendevalda behöva stöd, sade Johan Eklund, som fick applåder för sitt inlägg från talarstolen.

Kongressen biföll motionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA