Bild: Fredrik Hjerling

Britta Lejon omvald som förbundsordförande

ST2024-05-29

STs kongress har valt en ny förbundsstyrelse. Britta Lejon fortsätter som förbundets ordförande under de kommande fyra åren. ”Jag är så glad, tacksam, rörd och stolt över detta förtroende”, sade hon i sitt tacktal.

Under onsdagen genomfördes valen till STs förbundsstyrelse vid STs kongress på Clarion Hotel i Stockholm.

I valen till presidiet, med ordförande samt förste och andre vice ordförande, blev det inga överraskningar. Kongressen valde att följa valberedningens förslag. Det innebär att Britta Lejon fortsätter som ordförande i ytterligare fyra år. Hon har lett förbundsstyrelsen sedan 2012.

– Jag vet inget finare förbund än ST och ingen finare uppgift än att vara ordförande för vårt fantastiska förbund. Jag är så glad, tacksam, rörd och stolt över detta förtroende. Tillsammans med er ser jag fram emot att få göra detta fantastiska förbund ännu bättre, sade Britta Lejon i sitt tacktal på kongressen. 

Peter Lennartsson från ST inom flygledningen blev omvald som förste vice ordförande. I valet till andre vice ordförande fick valberedningens förslag Linda Söderman från ST inom Skatteverket stöd av en majoritet av kongressombuden i en votering där hon ställdes mot Thomas Åding från ST inom Försäkringskassan.

I valen till de övriga nio platserna i förbundsstyrelsen blev det en förändring jämfört med valberedningens förslag. I stället för Per-Åke Alenius från ST inom Postnord, som fanns med i förslaget, valde kongressen in Joachim Danielsson från ST inom Kriminalvården.

De som tidigare suttit i förbundsstyrelsen och omvaldes som ledamöter för ytterligare fyra år är Thord Jansson från ST inom Statens institutionsstyrelse, Daniel Granath från ST inom Statens tjänstepensionsverk, Thomas Åding från ST inom Försäkringskassan, Mikael Sandberg från ST inom Trafikverket, samt Ida Sjögren från ST inom Swedavia.

Nya i förbundsstyrelsen utöver Joachim Danielsson är Alejandra Pizarro Carrasco från ST inom universitets- och högskoleområdet, Anna Forslund från ST inom kultursektorn och Johan Eklund från ST inom Arbetsförmedlingen.

Bild: Fredrik Hjerling

De sitter i STs nya förbundsstyrelse

Förbundsordförande:
Britta Lejon

Förste vice ordförande:
Peter Lennartsson, ST inom flygledningen

Andre vice ordförande:
Linda Söderman, ST inom Skatteverket

Ledamöter:
Alejandra Pizarro Carrasco, ST inom universitets- och högskoleområdet
Anna Forslund, ST inom kultursektorn
Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk
Ida Sjögren, ST inom Swedavia
Joachim Danielsson, ST inom Kriminalvården
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen
Mikael Sandberg, ST inom Trafikverket
Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan
Thord Jansson, ST inom Statens institutionsstyrelse

Ersättare i ersättarordning:
Emma Erak, ST inom Försäkringskassan
Pär Renberg, ST inom Polisen
Sandra Hellstrand, ST inom universitets- och högskoleområdet
Annika Berggren, ST inom Länsstyrelserna
Mathias Eriksson, ST inom Centrala studiestödsnämnden
Per-Åke Alenius, ST inom Postnord

Så mycket får ledamöterna i arvode

Förbundsordförandens arvode justeras retroaktivt från 1 januari varje år och ska följa löneutvecklingen för statstjänstemän. Justeringen för i år är ännu inte klar. Vid den senaste justeringen, 1 januari 2023, låg arvodet per månad på 106 500 kronor.

De båda vice ordförandenas arvoden är 15 procent av månadsarvodet för förbundsordföranden. Utöver det finns också avtal om förlorad arbetsinkomst med utgångspunkt att uppdraget omfattar 50 procent av en heltid.

Arvodet till övriga ledamöter är ett inkomstbasbelopp per år. För 2024 innebär det 76 200 kronor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA