Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST, Peter Lennartsson, förste vice ordförande, samt Linda Söderman, andre vice ordförande.
Bild: Fredrik Hjerling
Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST, Peter Lennartsson, förste vice ordförande, samt Linda Söderman, andre vice ordförande.

Ökad organisering i fokus för STs nya förbundsstyrelse

ST2024-05-29

För fjärde gången valdes Britta Lejon till ordförande för Fackförbundet ST. Under hennes tolv år som ordförande har klimatet för fackligt arbete blivit tuffare, anser hon. ”Men jag tycker mig märka en pendelrörelse åt andra hållet. Nu är det inte bara individualism och det materiella som gäller”, säger hon.

En stor fråga för ST under den kommande kongressperioden blir att öka den fackliga organiseringen och värva fler medlemmar. Det framhåller såväl Britta Lejon som hennes två presidiekollegor.

– Vi behöver fortsätta att vara relevanta för att medlemmar ska vilja ta på sig fackliga uppdrag och sprida det fackliga budskapet. Där behöver vi lyssna ännu mer på medlemmarna, säger Linda Söderman från ST inom Skatteverket, som är nyvald andre vice ordförande.

Peter Lennartsson från ST inom flygledningen, omvald till posten som förste vice ordförande, understryker att ST måste vara intressant i viktiga frågor för att locka fler att gå med.

– Vi vet av medlemsundersökningar att lön, lönebildning och anställningsvillkor är viktiga frågor för medlemmarna, och det måste vara vårt fokus, säger han.

Britta Lejon tror att det nya förbundspolitiska program som förbundskongressen antagit kan bidra till att synliggöra STs ställningstaganden.

– Jag är jätteglad för det. Det ger oss förutsättningar att vara tydligare, och vi har också fått en gemensam utgångspunkt i det fackliga klimatarbetet, säger hon.

Några av punkterna på den fackliga agendan under den kommande fyraåriga kongressperioden är arbetstidsfrågan, problemen med hot och våld mot statligt anställda och myndigheternas hantering av säkerhetsklassningar, bedömer Britta Lejon. Och ”de helt otillräckliga resurserna” för myndigheterna.

– Det kommer att bli fler varsel. När finansminister Elisabeth Svantesson talade på kongressen gav hon inget hopp om annat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA