Bild: Fredrik Hjerling

Värvning och förbättrade villkor på den nya förbundsstyrelsens agenda

ST2024-06-20

STs nya förbundsstyrelse har lång facklig erfarenhet och ett engagemang för att förbättra villkoren för anställda som arbetar på statligt uppdrag. Att värva fler medlemmar står också på agendan.

Den nya styrelsen leds precis som tidigare av Britta Lejon som på kongressen i slutet av maj för fjärde gången valdes till STs förbundsordförande. Vid sin sida i presidiet har hon Peter Lennartsson som förste vice ordförande och Linda Söderman som är ny i rollen som andre vice ordförande men varit ledamot tidigare.

Av de övriga nio ledamöterna är fyra personer nya i styrelsen. Det är Alejandra Pizarro Carrasco från ST inom universitets- och högskoleområdet, Johan Eklund från ST inom Arbetsförmedlingen, Joachim Danielsson från ST inom Kriminalvården samt Anna Forslund från ST inom kultursektorn.

De som fortsätter i styrelsen är Mikael Sandberg från ST inom Trafikverket, Thomas Åding från ST inom Försäkringskassan, Ida Sjögren från ST inom Swedavia, Thord Jansson från ST inom SiS samt Daniel Granath från ST inom Statens tjänstepensionsverk.

Den nya styrelsen består, utöver en representant för personalen på STs kansli, av fem kvinnor och sju män. Genomsnittsåldern är 54 år. Styrelsen som valdes på den föregående kongressen 2020 hade då en genomsnittsålder på 48 år.

De allra flesta i styrelsen har jobbat fackligt under lång tid. Sammanlagt har de varit förtroendevalda inom ST i 260 år, vilket innebär ett genomsnitt på 22 år. Alla utom tre av ledamöterna arbetar fackligt på heltid.

Britta Lejon, förbundsordförande

Ålder: 59 år.

Bostadsort: Stockholm.

Yrke och arbetsplats: Förbundsordförande för ST.

Utbildning: Examen från kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Förbundsordförande.

Tid som förtroendevald inom ST: 27 år. Förbundsordförande sedan 2012.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?
•   Vår förmåga att attrahera nya unga medlemmar.
•   Förbättrade villkor: lön, arbetstid och arbetsmiljö.
•   Vår förmåga att försvara demokratin och rättsstaten.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?
•   Erfarenhet.
•   Förståelse för den politiska miljö vi verkar i.
•   Långsiktighet.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?
•   Vi måste organisera fler.
•   Vi behöver förbättra förutsättningarna för att jobba i staten och våra bolag.

Peter Lennartsson, förste vice ordförande

Ålder: 51 år.

Bostadsort: Uppsala.

Yrke och arbetsplats: Flygledare på Arlanda.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje, reservofficer, flygledarutbildning.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Förste vice ordförande i förbundsstyrelsen. Avdelningsordförande för ST inom flygledningen.

Tid som förtroendevald inom ST: 27 år.

Andel facklig tid: 50 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Lön och anställningsvillkor är våra viktigaste frågor enligt medlemsundersökningen, därför vill jag att vi blir ännu bättre på detta, i hela förbundet.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Erfarenhet.
 • Envishet.
 • Nyfikenhet.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Att gå från ord till handling.

Linda Söderman, andre vice ordförande

Ålder: 53 år

Bostadsort: Karlstad.

Yrke och arbetsplats: Skattehandläggare på skattekontoret i Karlstad.

Utbildning: Ekonomisk gymnasieutbildning med påbyggnad inom ekonomi och revision.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Nyvald andre vice ordförande i förbundsstyrelsen (tidigare ledamot), vice avdelningsordförande på ST inom Skatteverket, ordförande för sektion mitt på ST inom Skatteverket.

Tid som förtroendevald inom ST: 21 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Utveckla lön- och avtalsvillkor för våra medlemmar och få till ett ökat inflytande genom den svenska modellen.
 • Arbeta för ett mer hållbart arbetsliv trots ett allt mer pressat arbetstempo.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Bred kunskap om förbundet som helhet men också det lokala perspektivet på flera nivåer.
 • Från arbetsgruppen ”Fackligt arbete i ny tid” har jag en del tankar och idéer om det fackliga arbetet och värvning som jag hoppas kunna bidra med.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi måste bli bättre på att kommunicera våra vinster och allt bra vi gör så att fler väljer att bli medlemmar (och fortsätter att vara medlemmar).
 • Vi behöver också vara en aktiv part i att förbättra villkoren på arbetsplatserna inom vårt förbund.

Thomas Åding, ledamot

Ålder: 49 år.

Bostadsort: Göteborg.

Yrke och arbetsplats: Utredare inom sjukförsäkring på Försäkringskassan i Göteborg.

Utbildning: Magisterexamen i samhällsvetenskap med statsvetenskap som huvudämne, OFRs högre fackliga utbildning.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i STs förbundsstyrelse, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan, styrelseordförande STs a-kassa.

Tid som förtroendevald inom ST: 20 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Ge förutsättningar för högre medlemsengagemang.
 • Fokus på arbete med klimatomställning.
 • Vässa avtalsfrågor för säkrare löneutveckling till hela medlemskollektivet.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Högt engagemang.
 • Ett drivande förhållningssätt.
 • Stor erfarenhet från förbundet som helhet.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Använda digitala kommunikationssätt med syfte att föra samma förbundsstyrelse och avdelningar.
 • Ta strid i viktig medlemsfråga i avtalssammanhang.
 • Driva på för ett bättre arbete med klimatomställning.

Mikael Sandberg, ledamot

Ålder: 59 år.

Bostadsort: Falun.

Yrke och arbetsplats: HR-specialist på Trafikverket i Borlänge.

Utbildning: Universitetsstudier i Uppsala, bland annat i historia samt idé- och lärdomshistoria.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen och avdelningsordförande för ST inom Trafikverket.

Tid som förtroendevald inom ST: 31 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Avtals- och villkorsfrågor ligger mig varmt om hjärtat.
 • Jag är också glad att vi på kongressen beslutade om ett förbundspolitiskt program med nya delar om AI och klimatfrågan.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Erfarenhet från tidigare förbundsstyrelser och avtalsrörelser.
 • Ett stort kontaktnät inom flera av förbundets avdelningar.
 • Ett engagemang för att utveckla ett riktigt bra fackförbund.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi måste bli bättre på att engagera flera av våra medlemmar till att ta på sig förtroendeuppdrag. Det behövs fler som delar på den fackliga bördan och glädjen.
 • Dessutom måste vi bli bättre på att värva fler medlemmar.

Anna Forslund, ledamot

Ålder: 52 år.

Bostadsort: Uppsala

Yrke och arbetsplats: Arkivarie på Riksarkivet i Uppsala.

Utbildning: Informations- och arkivvetenskap, även läst en del juridik samt kurser i nordiska språk och litteraturvetenskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, avdelningsordförande för ST inom kultursektorn, sektionsordförande för ST inom Riksarkivet.

Tid som förtroendevald inom ST: 20 år.

Andel facklig tid: Ingen facklig tid i procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Jag brinner för frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • Hur får vi medarbetare som orkar jobba ett helt arbetsliv?
 • Hur får vi medlemmar att vilja/orka/våga ta på sig förtroendeuppdrag?
 • Hur får vi trygga arbetsplatser, både vad gäller fysisk och psykisk arbetsmiljö samt anställningsvillkor?

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Energi.
 • Nyfikenhet.
 • Perspektiv från både små och stora arbetsplatser.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Bli bättre på att värva medlemmar redan under studietiden.
 • Synas mer i media.
 • Skapa debatt.

Ida Sjögren, ledamot

Ålder: 44 år.

Bostadsort: Täfteå, strax norr om Umeå.

Yrke och arbetsplats: Kommersiell koordinator på Swedavia Umeå airport.

Utbildning: Kvalificerad yrkesutbildning på 2 år samt 10 högskolepoäng i ekonomistyrning.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, vice avdelningsordförande för ST inom Swedavia, samt sektionsordförande Regional Airports.

Tid som förtroendevald inom ST: 14 år.

Andel facklig tid: Ingen facklig tid i procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Ökad organisationsgrad.
 • Bättre arbetsmiljö. STs medlemmar ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser.
 • Att vi i kommande avtalsrörelser arbetar för ökat inflytande på arbetsplatserna och att STs medlemmar ska få en god löneutveckling med siffror i avtalen.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Erfarenhet från hur våra medlemmars förutsättningar är inom bolag.
 • En god förmåga att se en helhet och brinner verkligen för det fackliga uppdraget och att vi ökar organisationsgraden.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi behöver bli tydligare med att vi är det självklara valet för medlemmar inom både bolag och staten, vi är det arbetsplatsnära fackförbundet och expert på anställda inom staten eller på statligt uppdrag.
 • Vi behöver även arbeta med vårt opinions- och påverkansarbete och där tror jag att det nyligen antagna förbundspolitiska programmet är en viktig pusselbit.

Thord Jansson, ledamot

Ålder: 57 år.

Bostadsort: Storå strax utanför Lindesberg.

Yrke och arbetsplats: Behandlingspedagog. Arbetar just nu på huvudkontoret sedan drygt 12 år tillbaka.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje samt högskolekurser inom behandling, är även utbildad snickare.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen samt avdelningsordförande för ST inom SiS.

Tid som förtroendevald inom ST: 21 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Lön. Vi måste ha avtal som ger förtroendevalda större möjligheter att påverka lönesättning.
 • Arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt att anställda utsätts för hot och våld i sitt yrkesutövande.
 • Förutsättningar för förtroendevalda. Som förtroendevald måste du kunna avlastats i det ordinarie arbetet.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Erfarenhet av arbete i en dygnet-runt-verksamhet, där man i hög utsträckning är utsatt för hot och våld.
 • Lång erfarenhet av förhandling.
 • Vet vad en förtroendevald behöver för att göra ett bra jobb.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi måste öka samarbetet och informationen inom förbundet så vi kan bli ett starkt arbetsplatsnära förbund.

Daniel Granath, ledamot

Ålder: 47 år.

Bostadsort: Sundsvall.

Yrke och arbetsplats: Handläggare på Statens tjänstepensionsverk.

Utbildning: Arkeologi, kulturarvspolitik och mediekunskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, avdelningsordförande för ST inom Statens tjänstepensionsverk.

Tid som förtroendevald inom ST: 17 år.

Andel facklig tid: 40 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Ett jämställt och inkluderande arbetsliv.
 • God arbetsmiljö och trygga anställningar.
 • Vårt bidrag till ett demokratiskt samhälle.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Perspektiv från uppdrag som förtroendevald i både stor och liten myndighet vilket bidrar till en större helhetssyn i förbundet.
 • Jag har genom mitt vanliga arbete god kännedom om våra tjänstepensionsavtal.
 • Lugn, saklighet och analys.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi kan bli en starkare röst i debatten i våra sakfrågor.
 • Vi behöver se hur vi inom den fackliga världen tillsammans kan bli starkare genom samarbete.
 • Vi behöver föra fram den fackliga idén och varför den är viktig.

Alejandra Pizarro Carrasco, ledamot

Ålder: 60 år.

Bostadsort: Järva, i västra Stockholm.

Yrke och arbetsplats: Studievägledare vid Stockholms universitet.

Utbildning: Fristående kurser i litteraturvetenskap, pedagogik och genusvetenskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, vice avdelningsordförande i ST inom universitets- och högskoleområdet, sektionsordförande i ST inom Stockholms universitet, ledamot i styrelsen för STs a-kassa.

Tid som förtroendevald inom ST: 28 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Utveckla medlemmars och förtroendevaldas inflytande över kollektivavtalen, framför allt RALS-avtalet.
 • Hur vi kan arbeta med och skapa förståelse för STs fackliga värdegrund utifrån samhällsutvecklingen.
 • Förbättra villkoren för medlemmar som har osäkra anställningar.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Ytterligare återkoppling om lokala fackliga frågor hos medlemmar och förtroendevalda.
 • Kunskap om en sektor som i dag angrips av politiken och där den akademiska friheten är i fara.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi ska fortsätta arbeta hårt för att göra oss relevanta inom hela staten. Bland annat genom att teckna moderna kollektivavtal som innebär reellt inflytande och delaktighet för medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen.

Johan Eklund, ledamot

Ålder: 55 år.

Bostadsort: Falun

Yrke och arbetsplats: Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Dalarna.

Utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning på statskunskap vid Mitthögskolan.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, andre vice avdelningsordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Tid som förtroendevald inom ST: 26 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Vi behöver förbättra förutsättningarna för våra förtroendevalda och se till att de har villkor och avtal som skapar bra möjligheter för att bedriva fackligt arbete ute på arbetsplatserna.
 • Vi behöver öka vår styrka genom att bli bättre på att lära av varandra och driva frågor tillsammans.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Jag hoppas kunna bidra med nya perspektiv och vinklingar på hur vi kan driva fackliga frågor.
 • Jag tar med mig erfarenheter från avdelningsövergripande frågor från bland annat Regionala rådet och TCO.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi har bra avtal, men vi behöver ändå arbeta med att förbättra dem. Framför allt måste vi bli bättre på att tillämpa avtalen och lära oss av varandra hur vi kan bli framgångsrika i att driva olika frågor.

Joachim Danielsson, ledamot

Ålder: 57 år.

Bostadsort: Byn Vida i den småländska kommunen Lessebo.

Yrke och arbetsplats: Kriminalvårdschef.

Utbildning: Teoretisk filosofi med inriktning på mänskligt medvetande, samt steg 1-utbildad kognitiv psykoterapeut.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården.

Tid som förtroendevald inom ST: 8 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Att utveckla villkoren för våra medlemmar.
 • Att se till att staten och dess anställda i betydelsen för att vara en garant för välfärd och demokrati inte försämras.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Min förhoppning är att jag utifrån min erfarenhet och kompetens, men också min genuina vilja att förändra till det bättre, ska bidra på ett sådant sätt att STs fackliga arbete och betydelse stärks och har en direkt positiv påverkan på våra medlemmars förutsättningar och villkor i att arbeta statligt.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Att vi blir en tydligare aktör vad gäller påverkan i det som har betydelse för våra medlemmar.
 • Att vi stärker och utvecklar den svenska modellen,
 • Att vi ser till att den fackliga inflytandet inte minskar utan ökar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

STs kongress
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA