Britta Lejon, förbundsordförande för ST.
Bild: Casper Hedberg
Britta Lejon, förbundsordförande för ST.

Nu är STs kongress i gång

ST2024-05-28

Med tal av förbundsordförande Britta Lejon och finansminister Elisabeth Svantesson, M, invigdes STs kongress 2024. ”De beslut och vägval som vi tar på den här kongressen är verkligt betydelsefulla”, sade förbundsordförande Britta Lejon.

Under tisdagsförmiddagen samlades över hundra förtroendevalda, förbundsstyrelse och särskilt inbjudna i Stockholm för inledningen av STs kongress 2024.

Under de kommande tre dagarna ska ny styrelse väljas, motioner behandlas samt förbundets inriktning för de kommande fyra åren stakas ut.

– Tillsammans samlas vi de här dagarna för att diskutera, debattera, argumentera, dela erfarenheter, fatta kloka beslut. Med de här dagarna skapar vi framtiden, sade förbundsordförande Britta Lejon från talarstolen.

Utöver att välja en ny styrelse som ska leda förbundet de kommande fyra åren ska kongressen gå igenom och behandla inte mindre än 65 inkomna motioner. Totalt deltar 127 ombud – förtroendevalda med rösträtt – som ska fatta besluten.

I sitt invigningstal adresserade Britta Lejon en rad utmaningar i omvärlden som den fackliga rörelsen måste hantera framöver: att organiseringen på svenska myndigheter minskar, internationella kriser såsom krigen i Ukraina och Gaza, klimatfrågorna, hot mot den svenska demokratin och ett ökande antal varsel.

Britta Lejon framhöll att det fackliga arbetet är svårare än på länge.

– Men det är också då vi är som bäst och det fackliga arbetet behövs som mest. Vi är ett förbund med stora resurser, vi har kunskaperna och erfarenheterna. Vi är en del av den stora internationella fackliga rörelsen och vi är många. De beslut och vägval som vi tar på den här kongressen är verkligt betydelsefulla.

Britta Lejon var inte den enda som tog plats på scenen under invigningen. Särskilt inbjuden var finansminister Elisabeth Svantesson, M.

I sitt tal valde finansministern att rikta ljuset mot Ukraina. Hon betonade det stora stöd Sverige gett landet sedan Rysslands fullskaliga invasion för över två år sedan.

– Förlorar ukrainarna, så har alla vi förlorat. För det är inte så att Putin och Ryssland tänker att det bara handlar om Ukraina. Det handlar om väst och vårt sätt att leva, sade Elisabeth Svantesson.

Kriget i Ukraina gör stort avtryck i statsbudgeten, vilket påverkar statens finanser under kommande år, konstaterade hon, och framhöll att det ökar behovet av att skapa en växande ekonomi för att få råd till andra satsningar.

– Det är ett fokus på lång sikt, produktivitet i privat och offentlig sektor, det handlar om att göra saker bättre, få ut mer av varje krona. Det är så vi kan klara våra utmaningar, sade Elisabeth Svantesson.

Det är utmaningar som varken regeringar eller organisationer klarar själva, betonade hon.

– Det är sådant vi behöver göra tillsammans. Vi kan ha olika ingångsvärden i det, men målbilden tror jag att vi delar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Fackligt
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA