Bild: Fredrik Hjerling

ST samlar sina ståndpunkter i ett nytt program

ST2024-05-28

Skrota de generella besparingarna på myndigheterna och ta tillbaka den statliga kontrollen där avregleringar lett till demokratiska och säkerhetspolitiska problem. Det är några av de ståndpunkter som finns med i STs första övergripande förbundspolitiska program, som antogs av förbundskongressen.

Tanken med STs nya förbundspolitiska program är att samla och tydliggöra viktiga ställningstaganden i ett dokument, ”en berättelse om Fackförbundet ST”. De handlar bland annat om statlig närvaro i hela landet, infrastruktur, öppenhet i statsförvaltningen, akademisk frihet och socialförsäkringssystemet. Programmet innebär också att ST gör ställningstaganden på två nya områden, i klimatfrågan och vad gäller hanteringen av AI-utvecklingen.

ST vill bland annat se ett obligatoriskt klimatperspektiv i statliga upphandlingar, en ny omställningsmyndighet och mål för nollutsläpp i myndigheter och statliga bolag.

Förbundet vill att staten ska ta ett grundläggande ansvar för den digitala infrastrukturen, och föreslår att det inrättas ett kompetenscentrum och en säkerhets- och tillsynsfunktion för AI. ST anser också att all användning av AI vid myndighetsutövning ska föregås av noggranna överväganden.    

– Vi anser också att effektivitetsvinster som uppstår ska komma våra medlemmar till del, sade STs ordförande Britta Lejon i sitt inledningsanförande.

Ett avsnitt i programmet handlar om medlemmarnas anställningsvillkor. Några av de krav som framförs är generell arbetstidsförkortning, fasta anställningar som norm, siffror i kollektivavtalen samt införande av meddelarskydd och offentlighetsprincip i statligt ägda bolag,

ST vill också att myndighetsfrågorna ska ligga i ett eget departement och anser att det behövs en myndighet som tar ett övergripande ansvar för förvaltningsfrågor. Förbundet vill även se en kommission mot hot och våld och ett nationellt rapporteringssystem för incidenter – i dag varierar modellerna vilket gör att det inte går att bedöma helheten.

Programmet tar också upp ett krav som förbundet driver sedan länge: att de generella årliga besparingarna på de statliga myndigheterna i form av det så kallade produktivitetsavdraget ska slopas.

– Svältkosten måste ersättas av investeringar, kommenterade Britta Lejon det på kongressen.

Få av punkterna i programmet väckte debatt på kongressen. En diskussion rörde frågan om huruvida ST ska beskriva sig som ett feministiskt fackförbund. Några ombud ville i stället använda begreppet jämställdhet, vilket dock inte fick majoritetens stöd.

– Vi lever i ett samhälle med patriarkat och könshierarki. Den feministiska kampen är en kamp för jämställdhet, sade Mattias Eriksson från ST inom CSN.

Sandra Hellstrand från ST inom universitet- och högskoleområdet uttryckte tillfredsställelse över att ST nu får ett förbundspolitiskt program.

– Vi är glada. Det är ett stort steg framåt i tydlighet och ett starkt ställningstagande för kärnan i våra fackliga värderingar, sade hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA