Konkurrensverket pekar på brister i upphandling

TRAFIKVERKET2022-05-02
Konkurrensverket har vid en granskning funnit tydliga brister i Trafikverkets upphandling. Granskningen har genomförts på grund av att det inkommit tips om misstänkta överträdelser av upphandlingslagarna.

Konkurrensverket har genomfört en upphandlingsrättslig granskning av Trafikverkets inköp. I rapporten konstateras bland annat brister i dokumentation och avsaknad av systematisk avtalsuppföljning. Granskningen föranleddes bland annat att av att Trafikverket ofta har förekommit i tips till Konkurrensverket när det gäller misstänkta överträdelser av upphandlingslagarna. Enligt ett pressmeddelande har Konkurrensverket noterat att Trafikverket under granskningen har gjort vissa förändringar och förbättringar av inköpsverksamheten som kan bidra till att minska riskerna.

Enligt rapporten har granskningen visat på ett antal brister som försvårar för Trafikverket att hantera sina inköp i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling, LOU, och för Konkurrensverkets tillsyn. Bristerna har bland annat gällt avsaknad av dokumentation, bristfällig uppskattning av värdet på upphandlingar, utebliven efterannonsering vid ändring av avtal och avsaknad av systematisk avtalsuppföljning avseende direktupphandlingar. Konkurrensverket förutsätter att Trafikverket, i den mån det inte redan skett, vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att upphandlingsregelverket följs.

De brister som kommit fram vid granskningen kommer enligt pressmeddelandet inte att leda till ytterligare åtgärder, men kan påverka Konkurrensverkets framtida prioriteringar. Det kan bland annat handla om tillsyn av enskilda upphandlingar för att säkerställa Trafikverkets regelefterlevnad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.