ISF har haft regeringens uppdrag att utreda om arbetsskadeförsäkringen ska utvidgas, så att den gäller i fler coronarelaterade situationer.
ISF har haft regeringens uppdrag att utreda om arbetsskadeförsäkringen ska utvidgas, så att den gäller i fler coronarelaterade situationer.

Konsekvenser av en utökad arbetsskadeförsäkring kartlagda

CORONA2021-04-26

Det kan finnas anledning att utvidga arbetsskadeförsäkringen så att den gäller i fler lägen där coronaviruset kan anses ligga bakom en arbetsskada, menar Inspektionen för socialförsäkringen i en skrivelse till regeringen. Myndigheten tar dock inte ställning utan redogör för olika förslag och dess konsekvenser.

För arbetstagare som har smittats av coronaviruset gäller redan nu arbetsskadeförsäkringen för vissa yrkesgrupper och i vissa lägen.

Dagens regler är utformade så att en anställd som exempelvis har smittats inom sjukvården kan få ersättning via arbetsskadeförsäkringen.

Även arbetstagare som blir smittade via ett olycksfall, exempelvis genom att av misstag skära sig på ett vasst föremål eller sticka sig på en kanyl i sitt arbete kan omfattas.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har haft regeringens uppdrag att utreda om arbetsskadeförsäkringen kan utvidgas, så att den gäller för fler och i fler coronarelaterade situationer.

I dag gäller ett undantag som innebär att arbetsskadeförsäkringen inte gäller i de flesta situationer med smittsamma sjukdomar. I sin redovisning av uppdraget resonerar ISF kring konsekvenserna av att ta bort detta undantag.

Förslaget skulle innebära att all exponeringen för coronaviruset på arbetsplatsen skulle omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Att avskaffa undantaget skulle sannolikt innebära att arbetsskadeförsäkringen blir mer ändamålsenlig, att den bättre skulle svara upp i situationer som den med coronaviruset, menar ISF.

En sådan förändring skulle dock ta lång tid att genomföra eftersom det kräver att socialförsäkringsbalken ändras, påpekar ISF i redovisningen.

Ett mindre tidskrävande alternativ skulle vara att förändra arbetsskadeförsäkringen genom att föra in begreppet samhällsfarliga sjukdomar som paragraf, så att den person som råkat ut för en sådan sjukdom ska kunna omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Även smitta från kolleger skulle räknas.

Den förändringen skulle ”både gå att få till snabbare och dessutom vara lättare att justera om den leder till oönskade konsekvenser”, skriver ISF.

ISF påtalar i sin redovisning att covid -19 är den enda av de sjukdomar som klassas som samhällsfarliga som finns i Sverige i dagsläget. De övriga samhällsfarliga sjukdomarna är ebola, sars och smittkoppor.

Inom ramen för uppdraget har ISF bland annat intervjuat medarbetare vid Försäkringskassan om hur man hanterar handläggningen av arbetsskadeärende relaterade till covid -19.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA