Könsroller cementeras på högskolan

HÖGSKOLAN2005-09-07

Könsfördelningen på landets högskoleutbildningar är fortfarande mycket skev. Bara var fjärde utbildning har en procentuell könsfördelning på 60-40 eller bättre.

Obalansen på de olika utbildningarna speglar obalansen i samhället – och förebådar ett framtida arbetsliv som kommer att bli lika könsuppdelat som dagens, konstaterar Högskoleverket i en rapport.

Redan i gymnasieskolan börjar könsuppdelningen – bara 4 av 17 nationella program har en någorlunda jämn könsfördelning, dvs en uppdelning som ligger inom intervallet 40-60 procent för vardera könet. På programmen bygg, el, energi, fordon, industri, omvårdnad och teknik är könsfördelningen att 90 procent eller fler tillhör det överrepresenterade könet.

På högskolorna fortsätter obalansen. Av 29 000 kvinnor som påbörjade en yrkesinriktad utbildning läsåret 2003/2004 valde 80 procent utbildningar med inriktning mot skola, vård eller omsorg. Bland motsvarande grupp av 17 000 manliga studerande valde mer än hälften en teknisk inriktning, vanligen en ingenjörsutbildning.

Så skev är fördelningen på olika lärosäten:

Lärarhögskolan 82 procent kvinnor

Karolinska 79 procent kvinnor

Chalmers 76 procent män

KTH 72 procent män

Borås högskola 70 procent kvinnor

Högskolan Trollhättan/Uddevalla 69 procent kvinnor

Malmö högskola 67 procent kvinnor

Södertörns högskola 66 procent kvinnor

Göteborgs universitet 66 procent kvinnor

Karlstads universitet 66 procent kvinnor

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA