Kostnaderna för socialförsäkringen ökar nästa år

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-04-26

Enligt en ny prognos till regeringen kommer Försäkringskassans utgifter att öka kraftigt från 2024 och framåt. Den höga inflationen väntas ge höjda ersättningsnivåer för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldraförsäkring.

Försäkringskassan beräknar att kostnaderna för socialförsäkringen kommer att minska under 2023. Under nästa år förväntas inflationen höja löner och prisbasbelopp, vilket innebär höjda ersättningsnivåer. Detta är enligt prognosen det främsta skälet till att kostnaderna för sjukpenningen ökar. Dessutom räknar myndigheten med att något fler personer kommer att vara sjukskrivna.

Utgifterna inom föräldraförsäkringen väntas också öka under hela prognosperioden fram till 2026. Både föräldrapenningen och ersättningen för vård av barn beräknas öka med stigande inkomster.

Också prognosen för aktivitets- och sjukersättning har höjts, främst beroende på en förväntad höjning av prisbasbeloppet.

Kostnaden för assistansersättningen beräknas bli högre än tidigare prognoser. Den främsta orsaken är att ett ökat inflöde på grund av ändrad lagstiftning kommer tidigare än vad som antogs i prognosen i februari.

Totalt beräknar myndigheten att kostnaderna för socialförsäkringen kommer att öka från 236 miljarder kronor 2022 till 258 miljarder 2026.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA