Kriminalvårdare får löneavdrag efter relation med klient

KRIMINALVÅRDEN2023-04-13

Kriminalvårdens personalansvarsnämnd har beslutat att en anställd som haft en privat relation med en klient hon träffat genom dejtingappen Tinder får fem dagars löneavdrag.

Den kriminalvårdare vars ärende nu prövats i myndighetens personalansvarsnämnd fungerade under 2018 som övervakare för en klient inom frivården. Våren 2021 träffade hon en man via dejtingappen Tinder och de två inledde en relation. Så småningom gick det upp för henne att det var samma person hon tidigare varit övervakare för, skriver personalansvarsnämnden i sitt beslut. Hon fortsatte ändå träffa mannen.

Våren 2022 informerades hon av mannens familj om att han på nytt blivit häktad. Då tog hon kontakt med sin chef inom Kriminalvården och berättade om vad som hänt. Chefen informerade kriminalvårdaren om myndighetens riktlinjer när det gäller otillbörliga relationer och uppmanade henne att släppa allt som hade med mannen att göra.

Trots uppmaningen fortsatte kriminalvårdaren att brevväxla med den tidigare klienten, vilket kom till hennes chefs kännedom i samband med ett personalsamtal i oktober 2022. Brevväxlingen handlade bland annat om möjligheten för den häktade mannen att byta försvarare och om att kriminalvårdaren skulle se till hans familj.

Personalansvarsnämnden anser i sitt beslut att den anställda hanterat situationen på ett lämpligt och adekvat sätt när hon informerat sin överordnade om att hon haft ett förhållande med den tidigare klienten i samband med att han häktats. Men när hon utan att informera chefen fortsatte att brevväxla med den häktade mannen innebar det enligt beslutet att hon uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.

Enligt personalansvarsnämnden har kriminalvårdaren agerat på ett sådant sätt att Kriminalvården eller dess medarbetares anseende riskerar att skadas och åsidosatt sina skyldigheter på ett sätt som inte kan anses som ringa. Det utgör enligt nämnden grund för att ge henne en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse.

Eftersom kriminalvårdaren enligt personalansvarsnämnden agerat synnerligen olämpligt, och med beaktande av innehållet i breven, stannar inte disciplinpåföljden vid en varning. Nämnden har i stället beslutat om påföljden löneavdrag, och avdragets storlek bestäms till fem dagar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA