De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV.
Bild: Getty Images
De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV.

Krisåtgärder kostar mindre än väntat

EKONOMI2020-09-17
Statens kostnader för krisåtgärderna i samband med pandemin har blivit lägre än väntat, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV. Också minskningen av BNP – 4,4 procent under året – är lägre än förväntat.

De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år, konstaterar ESV i ett pressmeddelande. Ökade utgifter och minskade skatteintäkter leder tillsammans till ett underskott på 204 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande.

Efter ett kraftigt fall under våren har aktiviteten i ekonomin nu vänt upp. Men bruttonationalprodukten, BNP, minskar ändå med 4,4 procent i år. Enligt ESV är det mindre än väntat, samtidigt som statens kostnader för krisåtgärderna blir lägre än väntat. Det framgår av ESVs nya prognos. Samtidigt ökar arbetslösheten med nära 2 procentenheter till 8,6 procent.

Även den offentliga sektorns bruttoskuld, den så kallade Maastrichtskulden, ökar mindre än väntat, ESV räknar ändå med att den stiger till 41 procent av BNP i år. Den ligger därmed strax över det övre intervallet för skuldankaret som är 40 procent.

Enligt ESV kommer återhämtningen att fortsätta nästa år, samtidigt som BNP ökar snabbt. I den ordinarie septemberprognosen har regeringens och samarbetspartiernas återstartspaket på drygt 100 miljarder kronor inte beaktats. Men enligt en preliminär uppskattning av vilka effekter paketet kommer att få bedömer ESV att insatserna kommer att öka BNP-tillväxten och sysselsättningen. Paketet beräknas preliminärt öka underskottet i offentliga sektorns finansiella sparande till drygt tre procent av BNP nästa år. Skuldkvoten kommer därmed att ligga kvar på ungefär samma nivå som 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.