Kritiserar reformeringen av Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-11-24

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, riktar hård kritik mot den snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndigheten uttrycker också stor skepsis mot strategin att privata utförare ska ta över själva arbetsförmedlingsuppdraget.

I sitt remissvar på en promemoria från arbetsmarknadsdepartementet om den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen skriver IFAU att det är en rimlig och önskvärd ambition att reformeringen sker ordnat och successivt. Men mycket talar för att reformeringstakten är och har varit för skyndsam, anser myndigheten.

IFAU hänvisar till att myndigheten, liksom Arbetsförmedlingen, tidigare har påtalat utmaningar och svårigheter med genomförandet av Kundval rusta och matcha, Krom. Det är oklart om dessa brister har hunnit åtgärdats innan Krom har rullats ut i hela landet, skriver IFAU. Myndigheten tycker också att det är oroande att det profileringsverktyg som har prövats inom ramen för Krom inte är ändamålsenligt.

IFAU uttrycker också stor skepsis mot strategin att privata utförare ska ta över själva arbetsförmedlingsuppdraget. Det finns ingen evidens för att privata utförare av arbetsmarknadspolitik når bättre resultat än offentliga, skriver myndigheten i remissvaret: ”Det finns därmed inget stöd för att den föreslagna reformeringen bidrar till en effektivare arbetsmarknadspolitisk verksamhet.” 

Enligt promemorian från regeringen ska Arbetsförmedlingen ansvara för att alla arbetssökande i hela landet ska ha likvärdig tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser. IFAU undrar hur det egentligen ska gå till när Arbetsförmedlingens lokala närvaro har minskat när fristående aktörer ska sköta huvuddelen av det matchande och rustande arbetet. Det finns en risk att få fristående aktörer väljer att etablera sig i områden med färre arbetssökande eller i avlägsna delar av landet, skriver IFAU.

Myndigheten efterlyser en konkret beskrivning av hur en likvärdig service ska åstadkommas på ett kostnadseffektivt sätt utifrån de resurser som avsatts till Arbetsförmedlingen de närmaste åren.

IFAU menar sammanfattningsvis att det är en öppen fråga om Arbetsförmedlingens egen verksamhet kommer blir mer eller mindre omfattande efter reformeringen. Även om det blir mindre av eget förmedlingsarbete tillkommer andra arbetsuppgifter som bli mer omfattande, och ytterligare andra blir svårare att genomföra när Arbetsförmedlingen inte längre träffar de arbetssökande i samma utsträckning. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, upprättandet av individuella handlingsplaner, granskandet av aktivitetsrapporter och kontakterna med arbetsgivare är exempel på uppgifter som rimligen blir svårare när kontakterna med de arbetssökande blir färre, understryker IFAU.

IFAU avslutar sitt remissvar med att efterlysa en konsekvensanalys av i vilken utsträckning kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken kommer att påverkas av reformerna. Det kan tyckas märkligt att en så omfattande reformering kan genomföras utan en noggrann analys av effekter och kostnader, skriver myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA