KU-granskning efter ST Press artikel

REGERINGSKANSLIET2012-01-12

Ordföranden för riksdagens konstitutionsutskott, Peter Eriksson (MP), anmäler den tidigare forskningsministern Tobias Krantz efter en artikel i ST Press. Departementets agerande mot läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer nu att granskas.

I sin anmälan till konstitutionsutskottet, KU, skriver Peter Eriksson att han ifrågasätter om departementets agerande är ”förenligt med hur regeringen ska styra riket och om det är förenligt med grundläggande rättsliga principer om att åtalade är oskyldiga intill dess att domstol funnit annat”.

Narkosläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus friades i ett uppmärksammat fall från misstankar om att ha påskyndat en för tidigt född flickas död. I en intervju i Läkartidningen berättade hon att hon då hon var misstänkt blivit uppringd av utbildningsdepartementet, som sade att hon inte fick delta i sammanträdena i den etikprövningsnämnd som hon var ledamot i.

För ST Press bekräftade Elin Boberg, pressekreterare på utbildningsdepartementet, att departementet ingripit:

– Dåvarande forskningsministern, Tobias Krantz, statssekreteraren Peter Honeth och rättschefen Charlotta Abrahamsson kom tillsammans fram till att detta var det vettigaste. Det fattades inget formellt beslut, men de gjorde bedömningen att det handlade om misstankar om ett så allvarligt brott att det var lämpligt att narkosläkaren avstod från att delta, sade Elin Boberg till ST Press.

I sin anmälan till konstitutionsutskottet citerar Peter Eriksson det uttalandet. Han påpekar att etikprövningsnämnderna är nämndmyndigheter vars ledamöter utses av regeringen och att ett enskilda statsråd inte får styra över en myndighet på egen hand. ”Om regeringen är missnöjd med hur ledamot av nämnd fungerar, har den att fatta beslut om entledigande”, skriver Peter Eriksson och konstaterar att något sådant regeringsbeslut inte fattats.

Det är inte klart när KU kommer att pröva anmälan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.