Kvinnor hårdast drabbade av arbetsrelaterade besvär

ARBETSMILJÖ2022-06-30
Mer än var tredje yrkesarbetande kvinna har arbetsrelaterade besvär, visar en ny arbetsmiljörapport från TCO. Enligt rapporten är kvinnor med högre utbildning hårdast drabbade.

På TCOs uppdrag har Statistiska centralbyrån, SCB, genomfört en undersökning som visar att mer än hälften av de tjänstemän som skulle vilja byta jobb eller yrke vill göra det på grund av arbetsmiljön. Nästan fyra av tio uppger att de redan har slutat på en arbetsplats på grund av missnöje med arbetsmiljön, skriver TCO i ett pressmeddelande.

Problem på jobbet påverkar även privatlivet. Var fjärde kvinna med eftergymnasial utbildning uppger att besvären begränsar deras liv utanför arbetet. 14 procent av männen med samma utbildningsnivå upplever att de är begränsade på sin lediga tid.

”Så här kan vi inte ha det! Ingen ska tvingas välja bort familjen, vännerna eller andra delar av livet på grund av sitt arbete”, skriver TCOs ordförande Therese Svanstöm i en debattartikel om rapporten i Altinget.

Bland de sysselsatta på svensk arbetsmarknad uppger 29 procent att de har besvär på grund av arbetet. Det motsvarar 1,6 miljoner av Sveriges över 5 miljoner sysselsatta. Bland kvinnor är andelen 36 procent och bland män 24 procent. 

Kvinnor med högre utbildning drabbas enligt TCOs rapport hårdast av arbetsorsakade besvär. Det finns många typer av arbetsorsakade besvär, som sömnstörningar, oro eller ångest, symtom på depression eller utmattningssyndrom och problem med minne, koncentration eller tankeförmåga. Problemen drabbar enligt TCO både kvinnor och män på hela arbetsmarknaden. 

Undersökningen visar också att kvinnor oftare upplever sig vara utsatta för psykiska påfrestningar på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetet. Inom samtliga grupper är den vanligaste orsaken till besvär för hög arbetsbelastning utan tillräcklig återhämtning. Andra vanliga orsaker är otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren samt krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande. 

Några av de förslag som TCO lägger fram i rapporten för att förbättra arbetsmiljön är att säkerställa effektiva sanktioner för brott mot reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, att införa krav på hälsobokslut i större verksamheter samt att värna skyddsombudens ställning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.