Lågkonjunkturen drabbar statsfinanserna

STATSFINANSER2023-03-27

Lågkonjunkturen leder till underskott i de offentliga finanserna både 2023 och 2024, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i en aktuell prognos. Den offentliga sektorns finansiella sparande kommer att försvagas, enligt ESV.

Svensk ekonomi är inne i en lågkonjunktur, konstaterar ESV i ett pressmeddelande. Hög inflation och stigande räntor bidrar till att bruttonationalprodukten, BNP, kommer att sjunka i år. Arbetslösheten kommer enligt prognosen att stiga till 8,5 procent nästa år.

Nedgången kommer enligt ESV att leda till att den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas redan i år. Underskottet i sparandet spås bli 0,9 procent av BNP i år och ungefär lika stort nästa år.

En viktig orsak är lågkonjunkturen, men åtgärder i budgetpropositionen och minskade kapitalvinster är också en del av förklaringen. Sammantaget leder detta till att skatteintäkterna ökar långsammare. Men trots underskott på 56 respektive 52 miljarder kronor kommer det strukturella sparandet enligt ESVs prognos att nå målnivån både 2023 och 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA