"Låglönejobben dyrare för arbetsgivaren"

ARBETSMARKNAD2016-02-18

De låglönejobb som föreslagits av allianspartierna Centern och Liberalerna skulle bli dyrare för arbetsgivaren än de nystartsjobb genom Arbetsförmedlingen som redan finns, skriver TCOs Samuel Engblom.

I ett blogginlägg skriver TCOs samhällspolitiske chef Samuel Engblom om förslag från de politiska partierna om hur man bäst skapar jobb för nyanlända. Främst berör han Centerpartiets förslag om ingångsjobb och Liberalernas om startjobb. Båda partierna har sagt att de hellre vill att parterna kommer fram till lägre ingångslöner i kollektivavtal, men att de är beredda att tillgripa lagstiftning om det inte blir så.

Enligt Samuel Engblom skulle en sådan lag vara i strid mot Europakonventionen:

”Europadomstolen har inte godtagit att man inskränker den fackliga förenings- och förhandlingsrätten med mindre än att det anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. En sådan lagstiftning torde därför vara utesluten”, skriver han.

Startjobb och Ingångsjobb blir enligt Samuel Engblom inte heller billigare för arbetsgivaren. Båda förslagen innebär att arbetsgivaravgifterna skulle tas bort och lönerna sänkas:

”Det som såväl Centerpartiet som Liberalerna tycks ha glömt bort är att de i regeringsställning införde betydligt mer generösa anställningssubventioner än de som de nu föreslår, och att arbetsgivare som anställer personer ur de aktuella målgrupperna har rätt till sådana stöd.”

I praktiken är ett nystartsjobb, där arbetsgivarens subvention motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften, billigare för arbetsgivaren än både startjobb och ingångsjobb.

”Sammantaget innebär detta att de föreslagna Startjobben och Ingångsjobben är mindre förmånliga för arbetsgivarna än de stöd som finns idag. Sannolikheten att de skulle bidra till att få fler nyanlända i jobb är därmed liten. Att införa dem mot parternas vilja skulle dessutom sannolikt strida mot Europakonventionen”, skriver Samuel Engblom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA