Lagrådet underkänner förslag om insyn

ÖPPENHET2018-03-22
Lagrådet underkänner regeringens förslag om att offentlighetsprincipen ska gälla också på friskolor. Lagrådet skriver i sitt yttrande att det går emot regler för börsnoterade företag.

I februari lämnade regeringen över sitt förslag om att friskolor ska jämställas med kommunala skolor och myndigheter när det gäller tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget innebar också att personal på friskolor skulle få samma meddelarskydd som personal på skolor med kommunal huvudman.

Men nu underkänner lagrådet regeringens lagrådsremiss. Lagrådet skriver att förslaget måste analyseras djupare innan regeringen går vidare med lagstiftning. Juristerna i lagrådet hänvisar till att börsnoterade företag har lagar om informationsgivning som går emot offentlighetsprincipen. Företagen skyddas enligt rådet av EUs förordning om marknadsmissbruk och har ytterligare regler som alla listade bolag på börsen måste följa.

Förslaget om utökad meddelarfrihet för personalen och möjligheten att när som helst kräva ut handlingar från en börsnoterad friskola kan påverka ett företags sekretess kring detta.  

”Det förefaller sannolikt att regelsystemet påverkas, om offentlighetsprincipen ska gälla för vissa bolag så att en enskild när som helst kan få ut uppgifter från bolaget och så att tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om meddelarfrihet gäller för bolagets anställda”, skriver lagrådet. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.