"Långsiktigt hållbar upphandling"

TILLVÄXTVERKET2016-11-18
Tillväxtverket kritiseras av Skattebetalarnas förening för upphandling av dyra kontorsmöbler. Men myndigheten försvarar sig med att man sökt göra en långsiktigt hållbar investering. Föreningen är också kritisk till att myndigheten sekretessbelagt uppgifter. Nu har kammarrätten uppmanat myndigheten att göra en ny prövning.

När Tillväxtverket skulle byta kontorslokaler i både Stockholm och Östersund stod myndigheten inför ett val hur man ville utrusta de nya kontoren. På båda orterna innebar flytten minskade lokalytor, och valet föll på att inrätta så kallade aktivitetsbaserade lokaler. Det innebar fler gemensamma utrymmen och färre kontorsplatser, säger avdelningschef Mattias Åsander.

– Vi valde inredningen utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och tittade ut ett antal möbler som skulle fungera i den miljön.

I upphandlingsunderlaget angavs sedan den möbel som myndigheten hade identifierat som idealisk för ändamålet, och lämnade öppet för leverantörerna att föreslå alternativa varumärken, som skulle möta samma behov. Enligt Mattias Åsander har Tillväxtverket sedan i varje fall valt det billigare alternativet, när det funnits ett sådant. Själva upphandlingen ledde sedan till att man träffade ramavtal med två olika leverantörer.

Att kontoren utrustats med exklusiva fotbollsspel och bordtennisbord är kopplat till idén med aktivitetsbaserat kontor, förklarar han:

– Det brukar finnas möjlighet i aktivitetsbaserade kontorslokaler att gå ifrån en stund för att göra något helt annat. Och bordtennisbordet är gjort så att det är enkelt att plocka bort nätet och ställa stolar runt det. Då fungerar det som konferensbord.

"Slöseriombudsmannen" vid Skattebetalarnas förening kritiserar också att Tillväxtverket sekretessbelagt upphandlingen och har därför överklagat beslutet.

Kammarrätten har nu upphävt myndighetens beslut och återvisat det till Tillväxtverket. Som skäl anger domstolen att myndigheten inte har gjort en tillräckligt noggrann och detaljerad sekretessprövning. Inte heller har myndigheten kunnat påvisa att det finns några särskilda skäl – att någon lider skada – av att uppgifterna lämnas ut.

Men Mattias Åsander tolkar kammarrättens beslut som att domen ger myndigheten rätt. Tillväxtverket bedömer att uppgifter om produkter och priser omfattas av affärssekretess.

– Affärssekretessen ligger inte i Tillväxtverkets intresse, den har leverantörerna begärt. Om vi lämnar ut uppgifter som ska omfattas av sekretess röjer vi uppgifter som skadar, i detta fallet leverantörerna, och vi riskerar skadestånd, säger Mattias Åsander.

Tillväxtverket ska nu göra en ny sekretessprövning. Beslut väntas under nästa vecka.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.